Trelast

Tre er det mest bærekraftige byggematerialet vi har i Norge i dag. Tre er et et fleksibelt og tidsriktig byggemateriale.

Innemiljøet i et bygg hvor vi oppholder oss, påvirker vår hverdag. Trematerialer kan påvirke innemiljøet. Tre som materiale kan regulere fukt og innetemperatur, og har derfor en positiv innvirkning på opplevd komfort. Det er i hovedsak furu og gran som bruktes som byggemateriale i Norge.

Trelast deles inn i to grupper:

  1. Hvit trelast (ubehandlet) i gran og furu

  2. Impregnert trelast i furu.

Hvit trelast kan brukes både innvendig og utvendig. Men her er det viktig å tenke på at hvite materialer ikke bør være i kontakt med jord eller stå i vann. Hvit trelast som er utsatt for vær og vind bør overflatebehandles for å bevare kvalitet og holdbarhet over tid.

Impregnert trelast er godt egnet til konstruksjoner som er utsatt for vær og vind. Dette gjelder for eksempel terrasser, pergola, blomsterkasser etc. Impregnerte materialer kan males eller beises etter 2-3 måneder, når treverket har tørket.