Konstruksjonsvirke

Konstruksjonsvirke, også kalt K-virke, brukes i hovedsak til bærende konstruksjoner.

Konstruksjonsvirke er trelast som er sortert med hensyn til styrke. Utseende kommer ofte i andre rekke siden virket ofte bygges inn i konstruksjonen. Men hvis man skal ha synlige bjelker kan det også være krav til utseende. Ikke-bærende stendere har ingen krav til styrke, men i Norge er det likevel vanlig å bruke styrkesortert konstruksjonsvirke. Konstruksjonsvirke kan også leveres trykkimpregnert, og da som regel med et høyere fuktighetsinnhold enn 20 %. Dette bør man ta hensyn til hvis virket skal bygges inn i en konstruksjon. Konstruksjonsvirke produseres av høvlet trevirke med gran eller furu som råstoff, og leveres med fasede kanter.

Ubehandlet konstruksjonsvirke brukes innendørs, der det er beskyttet. Impregnert konstruksjonsvirke brukes utendørs der treverket er utsatt for vær og vind.

Shutterstock 641995981

Foto: Shutterstock

De vanligste bruksområdene for «hvit» ubehandlet konstruksjonsvirke:

 • Bjelkelag

 • Takbjelker

 • Taksperrer

 • Stendere

 • Takstoler

 • Sperrer

Shutterstock 1612522141

Foto: Shutterstock

De vanligste bruksområdene for trykkimpregnert konstruksjonsvirke:

 • Bjelkelag til terrasse

 • Platting

 • Rekkverk

 • Pergola

 • Lekestativ

Styrkeklasser

Konstruksjonsvirke sorteres i ulike styrkeklasser. For bærende konstruksjonsvirke er det krav om C24 eller C30C24 styrkesortert leveres også som CU-impregnert eller Royal-impregnert - noe som passer utmerket ved bygging av terrasse eller andre konstruksjoner der utvidet holdbarhet er viktig.

Konstruksjonsvirke fås i forskjellige fasthetsklasser definert i standarden NS-EN 338. Denne lister opp de karakteristiske egenskapene til fasthetsklassene. De vanligste fasthetsklassene som brukes i Norge, med tilhørende egenskaper, er vist i tabellen nedenfor.

Styrkeklasser

Klasser NS-EN 338Bøyefasthet N/mm²Elastisitetsmodul kN/mm²Densitet kg/m³
C14147290
C18189320
C242411350
C303012380

For bærende konstruksjonsvirke er det krav om C24 eller C30.

Bjelkelagstabell

Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand

C24C30
Bjelke dim.c/c 300 mmc/c 400 mmc/c 600 mmc/c 300 mmc/c 400 mmc/c 600 mm
36 x 148 mm2,65 m2,50 m2,25 m2,75 m2,55 m2,30 m
48 x 148 mm2,85 m2,65 m2,40 m2,90 m2,70 m2,45 m
36 x 198 mm3,40 m3,20 m2,90 m3,45 m3,25 m2,95 m
48 x 198 mm3,60 m3,40 m3,10 m3,65 m3,45 m3,15 m

Dersom egenlasten økes til 2,6 kN/m2 (f.eks. med ca. 50 mm påstøp av betong), kan det regnes med en maks. nyttelast på 2,0 kN/m2

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert