Salgs- og leveringsbetingelser

For våre proffkunder gjelder NS8409 som standard salgs- og leveringsbetingelser. For øvrige kunder gjelder salgs- og leveringsbetingelser som beskrevet under.

Dokumenter

Salgs- og leveringsbetingelser til forbrukerkunder

1. Innledning

Kjøpet er regulert av disse standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer i Gausdal Landhandleri AS sine varehus, www.gaus.no og gjennom vårt kundesenter (telefon). Forbrukerkjøp reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, eventuelt opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Gausdal Landhandleri AS kan gjennom sin nettbutikk eller kundesenter kun inngå bindende kjøpsavtale med personer over 18 år. 

3. Partene

Selger er:

Gausdal Landhandleri AS

Org. Nr.:        933 735 842 MVA

Telefon:        61 22 00 00

E-post:         post@gaus.no

Adresse hovedkontor: 

Gausdal Landhandleri AS

Gausdalsvegen 20

2626 Lillehammer

Selger betegnes i det følgende som selger/selgeren, Gausdal Landhandleri AS eller vi/våres. Kjøper er: Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen/kjøpet, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

4. Pris

Generelt:

Alle priser oppgis inkludert merverdiavgift, og det er prisene på bestillingstidspunktet som gjelder hvis ikke annet er avtalt.

Ved kjøp via www.gaus.no vil totalprisen fremkomme av bestillingsløsningen, herunder eventuelle avgifter, leveringskostnader og tilleggskostnader, med mindre annet fremgår nedenfor. . Selger vil innen rimelig tid sende en ordrebekreftelse til kjøper.

Gausdal Landhandleri AS tar forbehold om trykk-, skrive- og systemfeil. Ved eventuelle feil vil vi så snart som mulig ta kontakt med kjøperen. Kjøperen har da rett til endre eller kansellere sin bestilling.

Prisendringer:

Det tas forbehold om at Gausdal Landhandleri AS kan endre sine priser uten forutgående varsel. Ved allerede inngåtte bestillinger er det prisen på bestillingstidspunktet som gjelder hvis ikke annet er avtalt.

Splitting / pakking:

Det er faktisk levert kvantum som er vårt fakturagrunnlag. Ved eksempelvis varer med spesielle mål, bestillingsvarer, og/eller plukk av trelast, er kunden forpliktet til å akseptere den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår. Ved splitting av minste forpakning, og/eller spesielle krav til emballering/pakking, beregnes et håndteringsgebyr.

Bestillingsvare / Pris på forespørsel (gjelder kjøp via www.gaus.no)

Ved kjøp av varer merket «Bestillingsvare» eller «Pris på forespørsel» vil endelig totalpris ikke fremgå av bestillingsløsningen. Gausdal Landhandleri AS vil i slike tilfeller ta kontakt med kjøper og gå gjennom bestillingen/forespørselen. Vi vil videre ta kontakt med våre leverandører og innen rimelig tid oversende et tilbud og/eller ordrebekreftelse som angir totalprisen inkludert alle avgifter, leveringskostnader og tilleggskostnader. 

5. Kvalitet

Kjøper har innenfor rammen av forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16 risikoen for at tekniske data og varen i sin helhet passer kjøpers behov.

6. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er mottatt av Gausdal Landhandleri AS. Hvis det ikke foreligger en egen bestilling så er avtalen bindende for begge partner når varen(e) er betalt.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det er forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger tar også et forbehold om utsolgte varer. Selger vil da kontakte kjøper så raskt dette oppdages. Gausdal Landhandleri AS forbeholder seg til retten til å nekte en bestilling. Eksempler på tilfeller hvor vi kan nekte bestilling er forbrukerkjøp som vi mistenker er bedrageriforsøk og falske bestillinger.

Ordrebekreftelse: Ved bestillinger skal kjøper motta en ordrebekreftelse. Ved bestillinger i nettbutikk eller via vårt kundesenter vil denne normalt sendes per e-post til den e-postadressen som er oppgitt av kjøperen. Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, mål, pris osv.. Ved spesialtilpassede varer, eksempelvis varer som bestilles ut fra spesielle mål, er det kjøpers ansvar å påse at alle mål blir riktig.

Dersom det ikke skulle være samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse så bes kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

7. Ansvar

Gausdal Landhandleri AS er ikke ansvarlig for tap og skade dersom feilen skyldes forhold fra kundens side, eksempelvis feil bruk eller feil dimensjonering.

Gausdal Landhandleri AS er ikke ansvarlig for kundens kostnader ovenfor 3. part dersom vi har overholdt våre forpliktelser i henhold til avtalen.

8. Betaling

I våre varehus:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt kjøperen, eller kjøperens representantovertar varen. 

I våre varehus kan det betales kontant, med debet- og kredittkort, med GL-kort og Gausdal Landhandleri AS sine gavekort. Det kan også tilbys betaling med etterfølgende faktura hvis gitte kriterier er oppfylt.

Ved bestillinger kan det kreves at kjøper forhåndsbetaler hele eller deler av ordren. 

Nettbutikk og kundesenter:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren. Ved henting i et av våre varehus kan selgeren kreve betaling fra det tidspunkt kjøperen, eller kjøperens representant, overtar varen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Betalingsløsninger i vårt kundesenter er faktura eller forskuddsbetaling. Betalingsløsning i vår nettbutikk er Ressursbank-faktura eller GL-kort.

Salgspant:

Varene er selgers eiendom inntil hele kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er fullstendig oppgjort.

Faktura:

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved overlevering av varen/ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er netto pr 10 dager.  Fakturaomkostninger påløper med kr 70,- (inkl. mva.)

For sent betalte fakturaer belastes med rente og gebyrer iht. forsinkelsesrenteloven og lov om inkasso.

Vi tilbyr eFaktura til våre kunder. Du får automatisk opp valget om eFaktura i din nettbank når du betaler neste faktura til oss.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

GL-kortet:

GL-kortet er et betalingskort som aksepteres i alle våre varehus og vår nettbutikk. Les mer om GL-kortet her:

Eventuelle bonussjekker i forbindelse med kjøp på GL-kortet kan innløses ved varekjøp i våre varehus. Bonussjekker utbetales ikke kontant. 

9. Henting av varer

Velger kjøper selv, eller via en representant, å hente varene på et av våre varehus så er det kjøper som har ansvaret for eventuelle transportskader fra varehus og hjem til kjøper. Ved reklamasjon på transportskade på varer transportert av eksterne befraktere (engasjert av kjøper), må det reklameres direkte ovenfor befrakter iht. det som fremgår av fraktbrevet.

Ikke hentede varer

Selger gir beskjed til kjøper når varen(e) er klare for henting per telefon, SMS eller e-post. Dersom varene ikke blir hentet innen 14 dager (og vi ikke får tak i kjøper) vil bestillingen bli kansellert og bli betraktet som en avbestilling, jf. punkt 13. Lagerførte varer vil da føres tilbake til lager for salg til andre kunder. Ikke lagerførte varer og spesialbestilte varer vil returneres leverandør. Dersom leverandøren ikke aksepterer retur vil varen forsøkes solgt, såkalt dekningssalg. Et dekningssalg vil foregå for kjøpers regning og risiko. (Dersom de spesialbestilte varene/ikke lagerførte varene ikke lar seg selge innen rimelig tid vil varene bli kassert.)   Dersom ordre ikke blir hentet, lar seg avbestille hos leverandør, eller det gjelder spesialtilpassede / ikke lagerførte varer så vil kjøper måtte dekke eventuelle omkostninger selger har forbindelse med avbestillingen. Omkostninger vil bli vurdert per ordre, men vil minimum være kr 700,-. Våre omkostninger og eventuelt tap ved dekningssalg vil motregnes eventuell betaling. Netto beløp vil faktureres eller krediteres kjøper.

10. Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har overtatt varen. Leveringsdatoen som fremgår av våre ordrebekreftelser er forventet leveringsdato. Vi tar kontakt dersom det er endringer.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsning, ordrebekreftelse eller annen avtale, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Ved avtale om henting i ett av våre varehus se vilkår punkt 9.

11. Leveringsmåter

Gausdal Landhandleri AS kan tilby levering gjennom Posten/Bring eller Gausdal Landhandleri AS’ egne biler. I enkelte tilfeller kan det også avtales levering direkte fra produsent eller leverandør.

Kunden er ansvarlig for kjørbar adkomstvei, tilpasset kjøretøyets størrelse og vekt, fra offentlig vei og innenfor byggeplassens område.

Posten/Bring Ved handel gjennom vår nettbutikk fremgår beregnet frakt av bestillingsløsning. Man kan velge mellom å få varene levert til nærmeste Post i butikk eller «Hjemlevering fra kl 17-21»

Levering med Gausdal Landhandleri AS’ sine biler

Frakt påregnes i henhold til fraktsoner. Det tas forbehold om tillegg for paller, emballasje og utlagt frakt, samt prisendring. Levering utenom fastsatt rute prises i hvert enkelt tilfelle. Levering direkte fra produsent eller leverandør: Transport faktureres etter produsent-/leverandørs satser. Paller, emballasje og eventuelle gebyrer faktureres etter gjeldende satser.

Kontroll ved varemottak Det anbefales at kjøper er tilstede ved mottak av leveransen. Kjøper kontrollerer da leveransen og sjekker at den er i samsvar med bestilling/ordrebekreftelse. Dersom varen er skadet under transport eller det er andre mangler bes det at dette noteres på følgeseddelen som transportør beholder. Kontakt deretter Gausdal Landhandleri AS så snart som mulig. Om kjøperen ikke har mulighet til å være tilstede ved levering, og du likevel ønsker varene levert, så ansens varene levert i samsvar med fraktseddelen. 

12. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøperens representant, har fått varene levert i tråd med punkt  9  eller 10.

13. Avbestilling

Kunden har rett til å avbestille en vare før levering. Kunden må da ta kontakt med Gausdal Landhandleri AS så snart som mulig.

Lagerførte varer vil da føres tilbake til lager for salg til andre kunder. Ikke lagerførte varer og spesialbestilte varer vil returneres leverandør. Dersom leverandøren ikke aksepterer retur vil varen forsøkes solgt, såkalt dekningssalg. Et dekningssalg vil foregå for kjøpers regning og risiko. (Dersom de spesialbestilte varene/ikke lagerførte varene ikke lar seg selge innen rimelig tid vil varene bli kassert.)   Dersom ordre ikke blir hentet, lar seg avbestille hos leverandør, eller det gjelder spesialtilpassede / ikke lagerførte varer så vil kjøper måtte dekke eventuelle omkostninger selger har forbindelse med avbestillingen. Omkostninger vil bli vurdert per ordre, men vil minimum være kr 700,-. Våre omkostninger og eventuelt tap ved dekningssalg vil motregnes eventuell betaling. Netto beløp vil faktureres eller krediteres kjøper.

Ved forbrukerkjøp gjennom vår nettbutikk, se punkt 15 om Angrerett. Ved retur etter levering, se punkt 14 om Vareretur. 

14. Vareretur

Gausdal Landhandleri AS tilbyr retur/bytte av lagervarer inntil 4 uker etter kjøpsdato. Retur av lagerførte varer i varehus:

Vi tar lagerførte varer i retur etter disse kriteriene:

 • varen er dokumentert kjøpt hos oss

 • varen returneres selv av kunden, se dog nedenfor.

 • er ubeskadiget / ikke brukt

 • er i uåpnet original emballasje

 • er kurant, det vil si ikke er utgått dato eller modell

Henting av lagerførte varer: Vi tilbyr å hente lagerførte varer som kunden ønsker å returnere . Retur må være godkjent av ansvarlig selger før tidspunkt for henting, og forutsetter at ovennevnte kriterier er oppfylt. I tillegg gjelder følgende forutsetninger:

 • Hentestedet ligger innenfor våre faste kjøreruter

 • Frakt belastes i henhold til våre fraktsoner

 • Returomkostninger når varen hentes belastes med 20 % eller minimum kr 500,- eks mva i tillegg til frakt 

Retur av spesialbestilte – og ikke lagerførte varer: Spesialbestilte - og ikke lagerførte varer tas i retur forutsatt at vår leverandør samtykker i å ta varen i retur.

Leverandørens retur- og fraktomkostninger blir belastet kunden. I tillegg belastes våre returomkostninger, jf. over.

Hvis vi har hentet varen hos kunden belastes frakt i henhold til våre fraktsoner, jf. over.

15. Angrerett (gjelder kun ved kjøp i vår nettbutikk www.gaus.no)

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Angrefristen begynner å løpe når varen er levert. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan undersøke varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom denne undersøkelsen av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i original emballasje hvis dette er mulig. Angreretten gjelder ikke ved avtaler nevnt i Angrerettlovens §22. Dette gjelder unntak som eksempelvis

 • levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato

 • levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,

 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering

Angreretten gjelder heller ikke dersom valgt leveransemåte er «Hente selv i butikk». Dette anses som et kjøp i butikk og omfattes ikke av angreretten. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har allikevel rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

16. Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

17. Mangler 

Reklamasjonsfrister

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt andre feil som kan skyldes kunden.

Alle reklamasjoner skal vurderes, og i noen tilfeller må reklamasjonen vurderes av leverandøren. Dersom ikke reklamasjonen kan håndteres på stedet vil du få en skriftlig bekreftelse på mottak av reklamasjon. Vi behandler reklamasjonen så snart som mulig og normalt innen 14 dager.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og med relevant dokumentasjon. Dersom reklamasjonen er gyldig gjelder følgende:

Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

18. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

19. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

20. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

Ved opprettelse av kundekonto hos Gausdal Landhandleri AS, innmeldelse i Gausklubben eller kjøp gjennom vår nettbutikk, så trenger vi nødvendig informasjon som fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer/mobiltelefonnummer. I enkelte tilfeller for eksempel ved kredittsjekk vil det være nødvendig å innhente fødselsdato og lignende. I den forbindelse samtykker kjøper at vi lagrer de innhentede personopplysninger. Dette er nødvendige opplysninger for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, og informasjon som vi er pålagt å ta vare på gjennom regnskapslov, avgifts håndtering, garanti-/returhåndtering m.m..

Gausdal Landhandleri AS benytter ikke kjøpers personopplysninger til sende reklame, nyhetsbrev eller lignende med mindre kjøper aktivt har samtykket i dette.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

COOKIES Våre nettsider inneholder såkalte cookies. Dette er en informasjonskapsel som lagers på din datamaskin eller mobile enhet. Gausdal Landhandleri AS bruker informasjonskapsler for å forbedre og forenkle ditt besøk, samt til statistikk. Om du ikke aksepterer bruk av cookies vil brukervennligheten bli begrenset. Vår tjenesteleverandør er Google Analytics. Se under «hjelp» i nettleseren din hvis du ønsker å slette informasjonskapsler eller skru av bruk av cookies. 

21. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen for eksempel ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert