Bærekraft og miljø

Gausdal Landhandleris overordnede ambisjon er å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger for kunder og samarbeidspartnere. Dette gjelder produkter, dokumentasjon, sporbarhet, transport og logistikk.

Ved kontinuerlig å forbedre måten vi kjøper, håndterer og distribuerer varer og tjenester på, forplikter vi oss til å minimere vår belastning på ytre miljø og klima.

Gausdal Landhandleri har identifisert noen av FNs bærekraftmål som spesielt relevante for virksomheten. Målene representerer områder der Gausdal Landhandleri enten direkte eller indirekte kan bidra til å gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning, samt redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

De viktigste områdene for Gausdal Landhandleri og som vi direkte kan påvirke er:

  • Mål 8: ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

  • Mål 9: INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

  • Mål 11: BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

  • Mål 12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

  • Mål 13: STOPPE KLIMAENDRINGENE

  • Mål 17: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

For henvendelser angående åpenhetsloven kontakt oss på aapenhetsloven@gaus.no


Dokument:

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert