Sikkerhet

Sikkerhet er viktig både i arbeidslivet og i det private. I arbeidslivet finnes det et strengt regelverk og fokus på HMS, men i det private er det lite regler, og det slurves nok en del med sikkerheten.