Verneutstyr

Kilde: Tekstinnholdet er laget av vår samarbeidspartner Skydda Norge

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte. Men det er også viktig å tenke på dette når man gjør ting hjemme som privatperson.

Ansatte skal fortrinnsvis være vernet ved hjelp av tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved tilpassede arbeidsmetoder og arbeidsprosesser. Personlig verneutstyr skal brukes hvis det likevel er risiko for at arbeidstakeren kan bli utsatt for farlige påvirkninger.

Innholdsfortegnelse:

1. Hodevern

Hodevern, beskyttelse og sikkerhet på arbeidsplassen

Å være trygg på arbeidsplassen er noe alle skal føle på. Forskjellige arbeidsplasser har forskjellig risikovurderinger, hodevern som hjelmer eller letthjelmer er ofte påbudt. I tillegg må hodevernet ofte kombineres med annet sikkerhetsutstyr som lykt, visir, øreklokker eller nakkebeskyttelse. Og ofte kan dette festes til hodevernet. Men da vil det være viktig å tenke på at utstyret er utformet slik at det ikke virker nedsettende på funksjonen av verneeffekten. 

Det er viktig med riktig hodevern til arbeidsoppgavene

Hodevernet har ulike bruksområder, og beskytter mot forskjellige typer risiko. Det er viktig å være sikker på at verneutstyret er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utgjøres. For eksempel vil noen arbeidsoppgaver kreve beskyttelse mot ekstreme temperaturer, enten det er kulde eller varme. Andre ganger må man beskyttes mot gnister eller kjemikalier, elektrisk støt eller mot fallende objekter. 

Ifølge arbeidstilsynet er hodeskader blant de vanligste og mest alvorlige arbeidsskadene. Slike skader oppstår ofte som følge av fallulykker, ved støt eller at hodet blir truffet av gjenstander som faller. Derfor er det viktig å i størst mulig grad bruke godt og riktig verneutstyr, slik at man kan unngå slike skader, eller å få mindre alvorlige konsekvenser. Enten man jobber med hogst, i bygg og anlegg eller om man bruker kjøretøy som krever hjelm enten på arbeid eller i fritiden.

2. Hørselvern

Skydda

Hørselsvern som reduserer støy på arbeidsplassen

Hørselsvern er blant verneutstyret som ofte er påbudt på arbeidsplasser. Støy på en arbeidsplass skal først og fremst motvirkes der det oppstår. Derfor er hørselsvern et sekundært tiltak, som skal brukes når det ikke finnes andre måter å redusere støyen på. Det er viktig at man bruker riktig type hørselsvern, slik at man beskytter hørselen, samtidig som man kan være produktiv og ikke reduserer hørselen for mye slik at kommunikasjon fortsatt er mulig. 

Dette burde du vite om hørselsvern 

Det er ofte pålagt å bruke hørselvern hele dagen på arbeidsplasser. Det er med andre ord veldig viktig at hørselsvernet er av god kvalitet, beskytter godt mot støy og er komfortable å ha på. Da er det større sjanse for at de blir brukt hele tiden. 

Det er også nødvendig å tenke på at man ikke bruker verneutstyret feil, eller kombinerer det med annet utstyr som har negativ effekt på beskyttelsesgenkapene. Hår eller briller kan komme i veien for tetningsringene på hørselsvern for eksempel, og påvirke lyddempingen i stor grad. Det er viktig å sørge for at verneutstyret er i orden, og ikke har noen skader, slik at det beskytter på den måten det er tiltenkt. 

Skader på hørselen kan være svært alvorlig og ha store konsekvenser. Ofte er det snakk om permanent skade.

Tilpass verneutstyret til arbeidsoppgavene 

Det er forskjellige typer støy på arbeidsplasser, og forskjellige arbeidsoppgaver som skal utføres. Derfor bør man tilpasse hørselsvernet til oppgavene. På den måten kan man øke produktiviteten, og man kan sørge for god kommunikasjon på arbeidsplassen ved å for eksempel bruke hørselvern med mikrofon, og medhøring. På den måten er det lett å snakke med kollegaer, samtidig som man sørger or en god nok beskyttelse mot støy. Det kan også være ønskelig å bruke hørselsvern med bluetooth, slik at man blant annet kan høre på musikk. Dette kan øke trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen, og i tillegg gjøre at flere bruker verneutstyret hele tiden.

Dette må du vite om kravene til hørselsvern 

Det er lovpålagte krav som bestemmer når man må bruke hørselsvern på en arbeidsplass. Kravene er forskjellig basert på støynivået, og hvor lenge man må oppholde seg i støysonen. Det er derfor viktig at man vet hvilket støynivå som gjelder for arbeidsplassen man jobber på. På den måten kan man finne ut av hvilket verneutstyr som skal brukes, og hvilken grad av lyddemping man må ha til enhver tid.

3. Øyevern

Riktig bruk av øyevern, vernebriller og ansiktsskjerm.

Øyevern skal brukes når man risikerer å få partikler/rusk på øynene eller når man utsettes for stråling eller sterkt lys. Det finnes forskjellige former for øyevern tilpasset miljøet de skal brukes i. Passform er veldig viktig, og siden alle har forskjellig ansiktsform, er det viktig å la brukeren velge øyevern selv.

4. Åndedrettsvern

Skydda

Å velge riktig åndedrettsvern er meget viktig, siden det skal beskytte lungene våre. Det finnes mange forskjellige typer åndedrettsvern med ulike beskyttelsesfaktorer. Det finnes også en rekke forskjellige filtre som beskytter mot ulike partikler og stoffer.

5. Hansker

Hendene våre kan bli utsatt for mange ulike risikoer i løpet av en arbeidsdag. Hanskenes funksjon er å beskytte mot disse risikoene og samtidig gjøre det enklere å arbeide. Derfor er valg av hanske helt avgjørende for arbeidsmiljøet, siden det finnes så mange forskjellige risikoer.

Et lite utvalg hansker finner du nedenfor. Her finner du alt av hansker.

6. Sko og støvler

Å velge riktige sko eller støvler er en rimelig måte å unngå sykemeldinger på. Derfor er det viktig å prøve sko/støvler og velge basert på sine egne forutsetninger. Man kan også komplettere med innleggssåler, hvis man trenger det. Det finnes også ulike typer tåhetter å velge mellom.

Et lite utvalg sko finner du nedenfor. Her finner du alt av sko og flere størrelser.

7. Fallsikring

Skydda

Fallsikring ved stor høyde er et krav for å unngå fallulykker. Det er viktig å velge riktig utstyr for riktig situasjon. Det er også viktig å sørge for å få opplæring i hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen, justeres og vedlikeholdes.

Viktig å vite om fallsikring

Ved arbeid der det er risiko for fall fra to meter eller mer, må man først velge felles vernetiltak og deretter personlig fallsikringsutstyr. Det kan være arbeid med risiko for fall fra høyden eller arbeid på et tak. Felles sikringstiltak kan være at man sørger for at det finnes stillas, arbeidsplattformer eller annen beskyttelse som en arbeidstaker ikke har på seg. Av og til kalles de også kollektiv sikring. Personlig fallsikringsutstyr brukes der man ikke kan bruke felles sikring eller der arbeidet er så kortvarig at det ikke er fornuftig å montere stillas og plattformer.

Innholdet ble først publisert på av Skydda Norge

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert