Det er lurt å tenke seg om før du bygger ny garasje. Hva er det du egentlig trenger? Noen trenger bare et tak over bilen, mens andre har fritidsaktiviteter som krever mye plass. Uansett er planlegging av både størrelse og arkitektur viktig.

Ved å legge til rette for din livsstil, kan vi bygge en garasje som gjør hverdagen litt enklere.

Gausdal Landhandleri har i samarbeid med LANDS utarbeidet en ny serie med garasjer.

7 garasjemodeller - Illustrasjon av LANDS AS

Les mer om de ulike garasjemodellene:

Viktig å tenke på før vi bygger

Frittstående bygg på bebygd tomt inntil 50 m² er i mange tilfeller ikke søknadspliktige. Det er imidlertid noen unntak fra dette som en må ha kontroll på før en begynner å bygge.

Der er gitt fritak fra søknad for følgende tiltak:

Størrelse

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m². Dersom en overskrider dette arealet, slår det inn strengere brannkrav og avstandsbestemmelser til tiltaket.

Bruk

Bygget kan ikke benyttes til beboelse. Det vil si at det ikke kan inneholde stue, kjøkken, soverom eller våtrom.

Høyde

Mønehøyden skal ikke være over 4,0 meter og gesimshøyden ikke over 3,0 meter. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

Plassering

Bygget må stå minst 1 meter fra tomtegrense, eller innenfor regulerte byggegrenser. En må også kontrollere at det ikke går noen strøm-, fiber eller vannledninger i området hvor bygget er tenkt plassert.

Lokale regler / reguleringsbestemmelser

Les over reguleringsbestemmelsen for området for å se om der er spesielle bestemmelser for denne type bygg i aktuelt område. Elementer det kan være lurt å avklare tidlig er blant annet utnyttingsgrad, byggegrenser og særlige bestemmelser om garasje og andre mindre bygninger.

Dokumenter:

Har du større byggeprosjekt på gang? Gausdal Landhandleri hjelper deg med gode råd til ditt byggeprosjekt.

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert