Sponsing

Gausdal Landhandleri har en klar strategi for sponsing og samarbeidsavtaler. Vi ønsker å være tilstede og synlige rundt våre varehus, og å bli oppfattet som en aktiv bidragsyter og støttespiller i nærmiljøet.

Gausdal Landhandleri vil sammen med gode samarbeidspartnere profilere oss på ulike arenaer, og i hovedsak ønsker vi langsiktighet i avtalene som inngås og ikke delta i sponsing av enkeltarrangement og utøvere. Vi har i perioden 2016-2019 valgt å ha fokus på breddeidretter som har barn og unge i fokus.

Søknader om sponsormidler og støtte behandles fortløpende. Alle søkere vil bli underrettet etter behandling. Send en epost til post@gaus.no med følgende:

  • Navn på organisasjon, lag, forening

  • Beskrivelse av organisasjon, lag, forening 

  • Kontaktperson

  • Telefon

  • E-post

  • Hva søkes det støtte til?

  • Søknadsbeløp

  • Hva kan dere tilby Gausdal Landhandleri?

  • Tilleggsopplysninger

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert