Hvordan finne 90-graders vinkel

Gausdal Landhandleri

Visste du at du enkelt kan finne 90-graders vinkel ved bruk av tommestokk?

Med en meterstokk/ tommestokk er det enkelt å kontrollere om et hjørne har 90-graders vinkel.

Hvis du bruker en meterstokk lager du et merke på 60 cm ut fra hjørnet på den ene siden og 80 cm ut fra hjørne på den andre siden. Bruk meterstokken til å måle avstanden mellom merkene (diagonalen). Er avstanden nøyaktig 100 cm mellom punktene er hjørnet nøyaktig 90 grader.

I eksempelet har vi brukt 60-80-100, men dette fungerer også med 120-160-200 osv.

Diagonalmål

Når motstående sider er like lange og alle fire hjørner skal være vinkelrette er diagonalmål er en sikker metode bruke. Når du måler de to diagonalmålene, og de er 100 % like, er vinklene rette.

Produkter