Slik rengjør du malingsverktøy etter bruk

Hvordan skal du rengjøre brukte malingsverktøy etter bruk av vannbasert maling?

Vi er opptatt av å ta hensyn til miljøet og bidra til en bærekraftig praksis. Tørr maling utgjør ingen fare for naturen, men vi oppfordrer til forsiktighet når det gjelder flytende maling for å unngå utslipp i avløp og naturen.

Maling er den største kilden til mikroplast i havet

Tidligere har man antatt at bildekk, tekstiler og pellet var den viktigste årsaken til mikroplast i havet. En ny rapport viser at 58 prosent av all mikroplast i havet skyldes maling.

Gjennom den globale studien «Plastic paints The environment», utført av det forskningsbaserte konsulentfirmaet Environmental Action, har man sett på malingsrelatert mikroplast i havet. Studien, som har sporet maling gjennom hele levetiden, har avdekket at så mye som 58 prosent av all mikroplast i havet skyldes malingsrelatert mikroplast. Dette er mer enn tekstiler, bildekk og pellet kombinert.

Underveis i malingsprosjektet

Malingsruller og pensler kan helt fint ligge en dag eller tre underveis i malingsprosjektet. Pakk malingsverktøyet inn i tynn plast så forhindrer du lufttilgang. Det er luften som får malingen til å tørke og danne en fast film. Når du har avsluttet prosjektet, må malingen på plastposen tørke helt før den kastes som restavfall.

Etter endt malingsprosjekt

Bevare malingsverktøyet

Fjern så mye våt maling som mulig fra pensler og ruller tilbake i malingsspannet. La de brukte verktøyene ligge i to timer i et stort spann med varmt vann (40°C). Tørk av dem grundig med papir eller en gammel tørr klut. Vaskevannet betraktes som kjemisk avfall og skal håndteres på en av følgende tre måter:

  1. Sett på lokket og oppbevar det til neste gang du skal vaske malingsverktøy.

  2. La spannet stå uten lokk i solvarmen slik at vannet kan fordampe. Tomme, tørre plastspann uten hank kan leveres sammen med annet plastavfall, mens tørre metallspann kan leveres sammen med annet metallavfall hos din nærmeste gjenvinningsstasjon.

  3. Sett lokket på spannet med vaskevannet. Dette vaskevannet må leveres til nærmeste avfallstasjon.

Kaste malingsverktøyet

Fjern så mye våt maling som mulig tilbake i malingsspannet. Legg de brukte penslene eller rullene i tomme, åpne og tørre malingsspann og la dem tørke helt. Når de er tørre, kan pensler og ruller kastes sammen med annet restavfall.

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert