Stine Sofies Stiftelse

Sammen om noe større

Hvert år gir vi i Gausdal Landhandleri en julegave med mening til et veldedig formål i stedet for å gi gaver til kunder og samarbeidspartnere. I 2022 gikk julegaven med mening til den viktige jobben Stine Sofies Stiftelse gjør i sitt arbeid for at barn skal ha en barndom uten vold og overgrep.

Om Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. I dag jobber det rundt 60 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn i hele Norge. I arbeidet for en barndom uten vold og overgrep er vår jobb å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Til grunn for alt vi gjør ligger verdiene modig, respekt, leken, vennlig og betydningsfull.

Stine Sofies Stiftelse