Gausdal og Skeikampen

Vi er stolt samarbeidspartner i vårt nærmiljø! Gausdal Landhandleri har en sterk tilknytning til hjemkommunen Gausdal, og vi støtter flere frivillige lag og organisasjoner som gjør nærmiljøet vårt til et bedre sted å bo og leve. Gausdal Landhandleri har i mange år støttet idrett, kultur og frivillighet i Gausdal.

Samarbeidsavtaler