Breddeidrett for barn og unge

Gausdal Landhandleri støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge.

Vi støtter: