Ord og uttrykk fra byggebransjen

Det bruekes mange ord og uttrykk i byggebransjen, og noen av disse kan det være greit å kjenne til. Flere av disse ordene dukker opp i boligannonser og takstrapporter, og det kan være fint å vite hva viktige faguttrykk betyr når du skal handle byggevarer, lese veiledninger eller snakke med en håndverker.

Nedenfor har vi listet opp ord og uttrykk som ofte brukes i byggebransjen:

❏ Balkongrekke

Rekkverket eller barrieren som omgir en balkong. Dette elementet er viktig for sikkerheten, da det bidrar til å forhindre fall og gir støtte for de som bruker balkongen. Balkongrekkverk kommer i ulike materialer som tre, metall, glass eller kombinasjoner av disse. Designet kan variere avhengig av arkitektoniske preferanser, byggekoder og funksjonelle behov. Det er viktig at balkongrekkverket er solid, sikkert og i samsvar med lokale byggeforskrifter.

❏ Bindingsverk

Bindingsverk er rammen eller skjelettet av et byggverk, spesielt når det gjelder trekonstruksjoner. Bindingsverket utgjør det indre rammeverket av et bygg og støtter veggene, taket og gulvene. Det er vanligvis sammensatt av vertikale stendere, horisontale sviller i topp bunn.

I byggebransjen er bindingsverk ofte brukt i boliger og andre bygninger. Det gir strukturell integritet og styrke til konstruksjonen. Materialene som brukes i bindingsverket, kan variere, men tre er et vanlig og tradisjonelt materiale for denne typen konstruksjon. Avhengig av byggeprosjektet kan bindingsverket være prefabrikkert og montert på byggeplassen eller bygget på stedet.

❏ Bjelke

Horisontal struktur som støtter lasten over åpninger som dører og vinduer eller fungerer som en bærende komponent i bygninger.

Bjelker er en viktig del av bygningskonstruksjonen og kan være laget av forskjellige materialer, inkludert tre, stål eller betong, avhengig av bygningens krav og design.

Det er forskjellige typer bjelker, for eksempel:

 • I-bjelker: Laget av stål eller tre, disse har en I-formet tverrsnitt som gir styrke og stivhet.

 • L-bjelker: Har en L-formet tverrsnitt og brukes ofte til å støtte lasten over dører og vinduer.

 • Trebjelker: Laget av tre, disse brukes vanligvis i trekonstruksjoner og kan ha forskjellige profiler, for eksempel rektangulære eller T-formede.

 • Stålbjelker: Vanligvis brukt i større bygninger og har høy styrke for å bære tunge belastninger.

Bjelkene spiller en viktig rolle i strukturen til en bygning ved å overføre vekten fra etasjene eller taket ned til fundamentet. De kan også være synlige designelementer, spesielt i arkitektonisk konstruksjon.

❏ Bjelkelag

Bjelkelag består av bjelker som støtter gulvet eller taket i etasjene over. Bjelkelaget fungerer som en bærende konstruksjon som fordeler vekten jevnt til de vertikale stenderne eller vegger i bygningen.

Det er to hovedtyper av bjelkelag:

 1. Etasjeskillebjelkelag: Dette er bjelkelaget som skiller forskjellige etasjer i en bygning. Det gir støtte for gulvene i de øvre etasjene og fungerer som en del av den overordnede bygningsstrukturen.

 2. Takbjelkelag: Dette er bjelkelaget som gir støtte for taket i bygningen. Det kan være synlig fra innsiden av bygningen eller skjult av et takbelegg, avhengig av bygningens design og arkitektoniske elementer.

Materialene som brukes i bjelkelaget, kan variere, men de mest vanlige materialene er trebjelker, stålbjelker eller betongbjelker, avhengig av bygningens krav og design. Bjelkelaget er en viktig del av bygningsstrukturen, og riktig utforming og konstruksjon er avgjørende for å sikre at bygningen er stabil og trygg.

❏ Brystning

Brystning er et veggparti i "brysthøyde" mellom gulv og vindu, og det kan ha dekorative eller funksjonelle elementer.

Materialene og designet for brystninger kan variere avhengig av bygningens stil og formål. Det kan være laget av tre, stein, betong, gips eller andre materialer, og det kan ha dekorative elementer som listverk, paneler eller malerier. I tillegg til å gi en estetisk touch, kan brystningen også ha en praktisk funksjon ved å beskytte veggen mot slitasje og skade, spesielt i områder hvor det er mye bevegelse og berøring.

❏ Bunnsvill

Bunnsvill er den nederste horisontale bjelken i en tømmervegg eller en annen struktur bygget av tre. Denne bjelken, også kjent som "grunnsvill" eller "grunnleggende bjelke", ligger direkte på bygningens fundament eller grunnmur. Bunnsvillen fungerer som en støtte for de vertikale stenderne og gir grunnlaget for resten av konstruksjonen.

I eldre konstruksjoner kan bunnsvillen være laget av tømmer eller trebjelker, mens moderne bygninger kan ha bunnsviller laget av trykkimpregnert tre eller andre materialer som oppfyller byggekoder og krav til holdbarhet.

❏ Bygningsisolasjon

Bygningsisolasjon brukes for å redusere overføringen av varme, kulde eller lyd gjennom bygningsstrukturer. Effektiv bygningsisolasjon bidrar til å opprettholde ønsket innetemperatur, redusere energikostnader, forbedre komforten og opprettholde lydisolasjon.

Det er forskjellige typer byggisolasjon, for eksempel:

 • Glassull

 • Mineralull

 • Trefiber

 • Isopor (EPS)

 • XPS (Ekstrudert polystyrenskum)

 • Polyuretanskum (PUR) og Polyisocyanurskum (PIR)

 • Løsullsisolasjon

❏ C/C

"C/C" står for "center-to-center" på engelsk, eller "senter-til-senter" på norsk. Dette uttrykket brukes ofte i byggebransjen for å angi avstanden mellom midtpunktene av to påfølgende elementer, som for eksempel søyler, stendere, boltehull, eller andre komponenter.

❏ Dampsperre

En membran eller et materiale (f.eks. plastfolie) som brukes i bygningskonstruksjon for å hindre fuktighet i å trenge gjennom vegger, tak eller gulv. Hovedformålet med en dampsperre er å kontrollere dampdiffusjonen, det vil si bevegelsen av vanndamp gjennom bygningsmaterialer.

Dampsperren plasseres vanligvis på innsiden av isolasjonen og fungerer som en barriere for å hindre fuktig inneluft i å trenge gjennom til kalde overflater, der det kan kondensere og forårsake fuktproblemer. Dette er spesielt viktig i kaldere klima, hvor varm luft inni bygningen kan kondensere når den når kalde overflater, for eksempel vegger eller tak.

❏ Drager

En bærende bjelke som understøtter et bjelkelag. Drageren er vanligvis plassert horisontalt og støtter belastningen fra etasjene eller taket over til søyler eller andre støttepunkter.

Drageren kan være laget av forskjellige materialer avhengig av bygningens krav og design. Vanlige materialer inkluderer stål, tre eller betong.

Det er forskjellige typer drager:

 • I-bjelker: Har en I-formet tverrsnitt og er vanligvis laget av stål. De gir høy styrke og stivhet.

 • Trebjelker: Laget av tre og brukes ofte i mindre bygninger eller der estetikk er viktig.

 • Ståldrager: Konstruert av stål og er kjent for sin styrke og evne til å bære store belastninger.

 • Betongdrager: Laget av forsterket betong og brukes ofte i større konstruksjoner.

❏ Drensrør

Drensrør brukes vanligvis for å transportere overflødig vann bort fra et bestemt område for å forhindre vannansamlinger og fuktskader. Drensrør spiller en viktig rolle i dreneringssystemer, spesielt rundt bygninger.

❏ Endepløyning

Spor (not og fjær) i enden på et bord som gir en pen skjøt. Brukes ofte i gulv-, vegg- eller takkonstruksjoner for å skape en solid, sømløs og jevn overflate ved å forhindre glipper mellom bordene. Det bidrar også til å stabilisere bordene og gir ekstra styrke til konstruksjonen.

❏ EPS

"EPS" står for ekspandert polystyren, og er et lett og isolerende materiale. EPS er en type skumplast som er laget av små, lukkede celler fylt med luft. Dette gir materialet gode termiske isolasjonsegenskaper.

❏ Feielist

Ei list som brukes i overgang mellom gulv og dørterskel. Feielist brukes ofte i bygninger for både dekorative og praktiske formål.

❏ Fingerskjøt

"Fingerskjøt" er en type sammenføyningsteknikk for å koble sammen to lengder av trevirke. Denne metoden er vanligvis brukt for å forlenge lengden på trekomponenter, som for eksempel bord, lister eller bjelker. Fingerskjøting skaper en sterk og stabil forbindelse ved å bruke innskårne "fingre" eller tenner langs kanten av de to delene som skal sammenføyes.

❏ Fjær

Utsikkende profil langsetter et (panel)bord som monteres i noten ved skjøting

"Fjær" er en utstikkende profil som er skåret langs kanten av et trebord eller en planke. Dette er en vanlig teknikk som brukes i sammenføyningssystemer, spesielt i konstruksjonen av gulv eller paneler. Sammen med "not" danner "fjær" en not-og-fjær-forbindelse.

Når to komponenter med not og fjær skal sammenføyes, glir fjæren på den ene komponenten inn i noten på den andre. Dette skaper en sterk og sømløs forbindelse som hjelper til med å forhindre glipper eller ujevnheter mellom bordene.

❏ Flytesparkel

Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker

En selvutjevnende sementbasert sparkelmasse som brukes for å jevne ut og glatte overflater, spesielt gulv. Flytesparkel er utviklet for å gi en jevn overflate, rette ut små ujevnheter og forberede gulvet før man legger f. eks. gulvbelegg, fliser, teppe eller laminat.

❏ Forskaling

Forskaling er en støpeform som bygges rundt en betongkonstruksjon før betongen helles i og herdes. Formålet med forskaling er å gi betongen den ønskede formen og støtten mens den herder til tilstrekkelig styrke. Forskalingen fjernes når betongen er herdet.

❏ Galvanisering

Galvanisering er rustbeskyttende overflatebehandling av metall, vanligvis jern eller stål, som blir dekket med et lag av sink for å beskytte det mot korrosjon.

❏ Gerikt

List som som omgir eller støtter en dør eller et vindu. Lista er avrundet på begge sider, og bidrar til å fullføre utseendet og funksjonaliteten til dører og vinduer.

❏ Gesims

En horisontal struktur eller dekorativt element som stikker ut fra veggen på en bygning, vanligvis ved overgangen mellom tak og vegg. Gesimser har både en estetisk og en funksjonell funksjon i bygningsdesignen.

❏ Glattkant

Trevirke som har fått en glatt overflate ved å bli høvlet eller slipt på minst én side. Dette kan være nyttig i konstruksjonen av møbler, vegger, tak, eller andre strukturelle elementer der en jevn overflate er ønskelig av estetiske eller funksjonelle grunner.

❏ Grunnisolasjon

Grunnisolasjon brukes under bygningens grunnflate, vanligvis under gulvet. Hovedformålet med grunnisolasjon er å redusere varmetapet fra bygningen til bakken og hindre kulde fra å trenge inn i bygningen nedenfra. Dette bidrar til å opprettholde en mer stabil og behagelig innetemperatur og redusere oppvarmingskostnadene.

En effektiv grunnisolasjon bidrar ikke bare til energieffektivitet, men også til å forhindre fuktighet og moldproblemer under bygningen. Valg av isolasjonsmateriale og riktig installasjon er viktige faktorer for å oppnå ønsket isolasjonseffekt og bygningens generelle ytelse.

❏ Himling

Himling er byggebransjens ord for tak, og er den synlige overflaten av taket i et rom.

❏ Høvellast

Høvellast er trelast som er fullhøvlet på alle sider.

❏ Justert skurlast

Justert skurlast betyr at trelasten er bearbeidet eller tilpasset for å oppfylle spesifikke standarder eller krav, slik at den har bestemte dimensjoner, kvalitet eller andre egenskaper.

❏ Konstruksjonsvirke

Konstruksjonsvirke som velges for sine styrkeegenskaper og evne til å tåle belastninger og krefter i bygninger. Behandlingsmetoder som impregnering eller tørking kan også brukes for å forbedre holdbarheten og motstå evnen til råte og insektsangrep.

❏ Krympestriper

Krympestriper er ubehandlede striper som kan oppstå når panel og kledning krymper.

❏ K-virke

Konstruksjonsvirke som velges for sine styrkeegenskaper og evne til å tåle belastninger og krefter i bygninger. Behandlingsmetoder som impregnering eller tørking kan også brukes for å forbedre holdbarheten og motstå evnen til råte og insektsangrep.

❏ Lambda-verdi

Lambda-verdi angir et materiales varmeledningsevne. En høy lambda-verdi betyr god varmeledningsevne. Jo lavere lambda-verdien er, desto bedre isolerer altså materialet.

Lambda-verdi har tegnet λ og angis i enheten W/mk, det vil si hvor mange watt (W) som mistes per meter (m) av et bestemt materiale ved 1 grads forskjell mellom den varme og den kalde siden.

❏ Lask

Lask er et tre- eller metallstykke som legges langsmed og sammenføyer endene på to emner, som bjelker eller skinner, med den hensikt å styrke eller forlenge skjøten. På fagspråket kalles det gjerne “å laske”.

❏ Lekter

Lekter er trelast i smale bredder og små tykkelser som benyttes til utlekting av vegg, tak etc.

❏ Limtre

Limtre er større bjelker i tre laget ved å lime sammen flere trelag for å danne sterke og stabile komponenter. Dette materialet kombinerer egenskapene til trevirke med limens styrke, og det brukes ofte til å lage bærende strukturer som bjelker, søyler og buer i bygninger.

❏ MDF

MDF står for Medium Density Fiberboard, på norsk kalt middels trefiberplate. MDF er et kunstig trefiberprodukt som er laget ved å komprimere trefibre med syntetisk harpiks under høyt trykk og temperatur. Dette skaper en tett og jevn plate med en homogen struktur.

❏ Not

"Not" er et utfreset spor langs kanten av et trebord eller en planke. Dette er en vanlig teknikk som brukes i sammenføyningssystemer, spesielt i konstruksjonen av gulv eller paneler. Sammen med "fjær" danner "not" en not-og-fjær-forbindelse.

Når to komponenter med not og fjær skal sammenføyes, glir fjæren på den ene komponenten inn i noten på den andre. Dette skaper en sterk og sømløs forbindelse som hjelper til med å forhindre glipper eller ujevnheter mellom bordene.

❏ Pilar

En "pilar" er en stor søyle som støtter belastningen fra et tak eller en annen overliggende struktur. Pilarer er en viktig del av bærende systemer i bygninger og konstruksjoner, og de kan variere i form, størrelse og materialer avhengig av konstruksjonens design og krav.

❏ Radonsperre

Radonsperre er en barriere som installeres i bygninger for å hindre radon, en radioaktiv gass, fra å trenge inn i innendørs luft. Radon er en naturlig forekommende gass som dannes når radium i jorden brytes ned, og det kan sive inn i bygninger gjennom sprekker i gulv, vegger og fundament.

❏ Rupanel

Rupanel er en type panel som er grovt saget og har en struktur som beholder trefiberens naturlige utseende. Rupanel er beregnet til undertak, undervegger og andre ikke synlige formål. Den kan også brukes til prosjekter hvor man ønsker en rustikk og naturlig utførelse.

❏ Skurlast

Trelast som er kuttet fra en tømmerstokk. Skurlast kan variere i dimensjoner avhengig av hvordan det er skåret fra treet og hvilket formål det er ment for.

❏ Sløyfe

Sløyfe er tynne trelister som legges på tvers under taklektene for at vannet skal kunne passere fritt under lektene.

❏ Sperre

En sperre er et skråstilt bærende ledd i en takkonstruksjon. Sperrer forekommer som regel parvis i et saltak, men kan også finnes enkeltvis i et pulttak.

❏ Spikerslag

Horisontalte eller vertikale materialer som danner spikerfeste for montering av kledning, panel, plater osv. Nøyaktig konstruksjon og riktig dimensjonering av spikerslag er avgjørende for å sikre strukturell styrke og stabilitet.

❏ Stender

En vertikal trekomponent som utgjør en del av skjelettet i en bygningsvegg. Stendere er vanligvis plassert med jevne mellomrom langs veggen for å gi støtte og struktur. Dette begrepet brukes spesielt i forbindelse med tømrerarbeid og byggebransjen.

❏ Styrkesortering

Styrkesortering er en klassifisering av trelast basert på styrkeegenskapene til materialet. Dette gjøres for å sikre at trevirke som brukes i konstruksjonen, møbelproduksjon eller andre bruksområder, møter spesifikke styrkekrav i henhold til lokale byggeforskrifter eller bransjestandarder.

❏ Sville

Sville er den nederste underrammen (bunnsvill) eller overrammen (toppsvill) i vegger av bindingsverk.

❏ Søyle

En søyle støtter belastningen fra et tak eller en annen overliggende struktur.En søyle er en viktig del av bærende systemer i bygninger og konstruksjoner, og de kan variere i form, størrelse og materialer avhengig av konstruksjonens design og krav.

❏ Toppsvill

Toppsvill er en overramme i vegger av bindingsverk.

❏ To-tom-fire

To-tom-fire er en gammel betegnelse på skurlast i dimensjon 50x100 mm, eller justert skurlast i dimensjon 48x98 mm

❏ To-tom-to

To-tom-to er en gammel betegnelse på skurlast i dimensjon 50x50 mm, eller justert skurlast i dimensjon 48x48 mm

❏ Trinnlyd

Lyd som overføres gjennom faste materialer, f.eks. fottrinn i etasjen over

❏ Underpanel

Panelbord med mindre krav til utseende beregnet til undertak, undervegger og andre ikke synlige formål. Den kan også brukes til prosjekter hvor man ønsker en rustikk og naturlig utførelse.

❏ Utforing

En utforing monteres i sporet på dør- eller vinduskarmen for å utjevne tykkelsesforskjellen på døren/vinduet og veggen.

❏ Utlekting

Utlekting brukes for å løfte eller forskyve en overflate. Dette brukes ofte når man monterer vegger, tak, eller andre overflater for å oppnå spesifikke høyder, nivåer eller isolasjonsrom.

❏ U-verdi

U-verdi er en term som brukes i byggeindustrien for å måle varmeledningsevnen til et bygningsmateriale eller en bygningsdel. U-verdien angir hvor effektivt materialet isolerer, det vil si hvor mye varme som overføres gjennom materialet per kvadratmeter og per grad temperaturforskjell mellom innsiden og utsiden av bygningen. U-verdien måles i enheten watt per kvadratmeter per grad Celsius (W/m²·°C) eller i eldre enheter, kilokalorier per time per kvadratmeter per grad Celsius (kcal/h·m²·°C).

Jo lavere U-verdien er, jo bedre er isolasjonsegenskapene til materialet. Lav U-verdi indikerer at materialet begrenser varmetapet, noe som er spesielt viktig for å oppnå energieffektive bygninger og redusere oppvarmingskostnader.

❏ Vannbrett

Vannbrettet er vanligvis montert langs overkanten av utvendige vegger, spesielt der taklinjen møter veggen. Det kan også være installert rundt vinduer og dører for å lede bort vann fra disse områdene.

❏ XPS

XPS står for ekstrudert polystyrenskum, også kjent som ekstrudert polystyren (extruded polystyrene) eller bare "stivt skum." Dette er en type isolasjonsmateriale som brukes i bygg- og konstruksjonsindustrien for termisk isolasjon. XPS isolasjon er kjent for sin høye styrke, fuktighetsbestandighet og termiske isolasjonsegenskaper.

❏ Z-modell

Z-modell er batteriverktøy fra Makita som selges uten batteri og lader. Har du en basismodell med batteri og lader fra før blir det rimeligere for deg å bygge opp maskinparken med flere Z-modeller.

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert