Logo

Gausdal Landhandleri og GausProff

Det er viktig at all kommunikasjon gjenspeiler verdiene til Gausdal Landhandleri, og at den er lik på alle plattformer. Retningslinjene skal sikre at vår visuelle identitet fremstår ensartet og i tråd med de tanker og ideer som ligger til grunn for profilen.

Logoen til Gausdal Landhandleri skal være hvit og plasseres på rød bakgrunn. På flater uten rød bakgrunn plasseres logoen i en rød ramme.

Gausdal Landhandleri

BRUK AV LOGO - Beskyttelsesområder/grid

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Linjene rundt logoen viser minimum med luft og beskyttelse rundt logoen. Dette definerer også størrelsen på den røde rammen når den brukes.

Avstanden er relatert til navntrekkets bredde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonal med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Gausdal Landhandleri

Logoen til Gausdal Landhandleri Proff (GausProff) skal være hvit og plasseres på rød bakgrunn. På flater uten rød bakgrunn plasseres logoen i en rød ramme.

LAST NED

FARGER

Rød

Rød er Gausdal Landhandleris primærfarge og hovedfargen i logoen. Det er viktig at fargekoden benyttes riktig.

PMS 485C

CMYK 0, 100, 100, 0

RGB 226, 6, 19