Informasjon fra Gausdal Landhandleri

Gausdal Landhandleri har senket prisene på trelast fra 1. januar 2022

Gjennom året 2021 har trelastprisene hatt en kraftig vekst, men nå skal prisen ned. Vi følger utviklingen tett utover våren og vil raskt korrigere prisene i samsvar med utviklingen i markedet.

Prisnedgangen er iverksatt fra 1. januar for trelast og OSB-plater.

Trelast:

Les også våre tips & råd artikler