Rockwool steinull isolasjon

Tre gode grunner for å etterisolere boligen din

  • Reduserte energiutgifter

  • Forbedret innemiljø og livskvalitet

  • Økt verdi på boligen

De fleste som etterisolerer boligen, leiligheten eller hytta si gjør det for å redusere energiutgiften. Selv for nye boliger vil du, med dagens økende energipriser, kunne gjøre tiltak som du i de aller fleste tilfeller vil kunne spare inn kostnaden på i løpet av få år.

Uansett hvilken årsak du har for å renovere husets ditt, så øker du verdien på det ved å forbedre isoleringen. Velger du å isolere med ROCKWOOL steinull vil det bidra til å gjøre boligen din varmere på vinteren og kaldere på sommeren, samtidig som du også oppnår en bedre lydisolering året rundt. ROCKWOOL steinull er et naturlig produkt laget av vulkanske bergarter. Det gjør boligen mer energieffektivt og bidrar samtidig til å beskytte mot brann, fukt og muggsopp.

Dagens krav tilsier at du skal isolere med ca 300-400 mm i gulvet, 250 mm i ytterveggene og 300-350 mm i taket. Tenk imidlertid på at isolasjonsstandarden du legger opp til skal holde i hele husets levetid. Strømpriser og krav om lavere energiforbruk vil bare øke fremover. Godt isolerte og energigjerrige hus vil derfor være en god investering.

Etterisolering på loftet

Det største energitapet er ofte gjennom loftet eller taket. Har du et kaldt loft med lite eller ingen isolasjon er det fornuftig å etterisolere dette først. Er det god plass og lett tilgjengelighet på loftet kan det benyttes ROCKWOOL Flexi A-plate til å isolere med. Med sin fleksible langside, som gjør at du slipper med mindre kapp og tilpasninger, får du et godt resultat enten du gjør jobben selv eller overlater det til en byggmester.

Er det vanskelig å komme til å få isolert godt nok med plater uten at det oppstår glipper og hulrom kan da være en fordel å isolere med ROCKWOOL Granulat. Granulat er opprevet isolasjon, men med de samme gode egenskapene som vanlige isolasjonsplater, og blåses ut med egne maskiner. Du får da fylt alle krinker og kroker på en effektiv og god måte.

Husk å sjekke at dampsperren under isolasjonen er tett og hel slik at du unngår at varm og fuktig luft kommer opp på loftet og kondenserer

Etterisolering av yttervegg

Etterisolering av yttervegg kan utføres enten fra innsiden eller utsiden. Den beste formen for etterisolering er imidlertid fra utsiden. Det bidrar til å bryter kuldebroer, skaper et mer stabilt og fuktsikkert miljø for ytterveggen og forlenger levetiden for den bærende konstruksjonen. Utvendig isolering med ROCKWOOL bidrar også til å beskytte hjemmet ditt uten å legge beslag på dyrbare innvendige arealer.

Utvendig etterisolering

Dette kan utføres på to måter. Den tradisjonelle måten er å fore ut, isolere med ROCKWOOL Flexi A-plate og så montere vindsperre, lekter og ny kledning. En nyere og mer effektiv måte er å montere et uavbrutt sjikt med ROCKWOOL Redair isolasjon før lekter og ny kledning. Ved å bruke Redair systemet vil isolasjonen ligge som en «ulljakke» utenpå bygget og beskytter det mot kulde, brann og lyd. Det betyr også at ytterveggen stort sett blir fri for gjennomgående lyd- og kuldebroer.

Innvendig etterisolering

Ved innvendig etterisolering vil du «spise» litt av boligarealet, men det gir deg også mulighet til å montere en ny dampsperre slik at du oppnår en god damptetting. Ved innvendig utforete vegger kan dampsperren flyttes inn i veggen for å unngå perforering ved installasjon av skjult elektrisk anlegg. Tykkelsen på isolasjonen på utsiden av dampsperra bør være minst tre ganger så stor som isolasjonstykkelsen på innsiden for å sikre mot kondensering mot dampsperra.

Ved 50 mm ekstra isolasjon på innsiden av dampsperren, kreves det derfor minst 150 mm isolasjon på kald side av dampsperren.

Etterisolering av kjeller

Kjellervegger

Har du en kjeller eller underetasje som er utsatt for fuktgjennomslag eller som du skal innrede som et oppholdsrom kan det absolutt være grunn til å vurdere å etterisolere. Det mest optimale vil alltid å få så mye isolasjon på utsiden av kjellerveggen som mulig. Hovedregelen er at minimum ½ -parten av isolasjonen på kjellerveggen bør ligge på utsiden av kjellerveggen. Den økte isolasjonsandelen på utsiden fører til at veggen blir både tørrere og varmere og redusere faren for kondensering i kjellerveggen. Ved å montere ROCKWOOL Drensplate, som er langt mer dampåpen enn standard plastisolasjon, direkte på utsiden av betongveggen vil evnt fuktighet i veggen tørke raskere ut. Foruten å være en fullverdig isolasjonsplate, gir Drensplaten, pga platens utfreste drensspor, også en fullgod drenering på utsiden av kjellerveggen. Før isolasjonsplatene monteres må evnt riss og sår på kjellerveggen utbedres. Husk også på å sjekke om drensledningen rundt huset er i orden.

Skal du isolere på innsiden av kjellerveggen, kan det være en fordel å sette opp en ny vegg, f,eks 30 mm ut i fra den eksisterende kjellerveggen for å for å hindre direkte kontakt mellom trevirket og kjellerveggen. Hulrommet mellom ny og gammel vegg kan isoleres med en litt stiv ROCKWOOL plate som f. eks Lydplate. Den nye veggen isoleres med ROCKWOOL Flexi A-plate. Husk at hvis mer enn halvparten av kjellerveggen er fylt opp med masser på utsiden skal du ikke bruke dampsperre innvendig.

Kjellergulv

Eldre gulv har lite eller ingen isolasjon fra før av. Skal du etterisolere et kjellergulv kan du velge mellom flere alternative løsninger.

Gulv med tilfarere. Ønsker du en overflate med fastskrudd heltre vil et tilfarergulv gi det beste resultatet. Legg først ut en fuktsperre før du å forer opp gulvet og isolere med ROCKWOOL Flexi A-plate. Platesjikt og parkett monteres ut i fra parkettleverandørens monteringsbeskrivelse.

Gulv med påstøp. Ved ønske om støpt gulv og gjerne med varmekabler bygges gulvet opp med ROCKWOOL Støpeplate Pluss (ev. Tung plate 150), 0,2 mm fuktsperre og 70- 80 mm påstøp med armeringsnett . Ved bruk av gulvvarme bør isolasjonstykkelsen økes til maksimalt av det som er mulig mht til takhøyder o.l. for å unngå for mye varmetap til grunnen.

Flytende gulv. Er det liten takhøyde kan det legges et flytende sparkel,- eller plategulv. Gulvet bygges opp med ønsket tykkelse av ROCKWOOL Trinnlydplate, 0,20 mm fuktsperre og enten flytsparkel eller nødvendig platelag. For riktig montering og dimensjonering av overflatesjiktet er det viktig å følge leverandørens monteringsbeskrivelse.

Hvordan komme i gang?

Et godt tips kan være å søke råd hos din lokale Gausdal Landhandleri forhandler. Der kan du få hjelp til å velge de rette isolasjonsproduktene, samt finne fagfolk som kan utføre jobben for deg – hvis du mener at det er mest hensiktsmessig. Mer informasjon om aktuelle løsninger og produkter finner du også på www.rockwool.no

Du kan også gå direkte inn på ROCKWOOL sitt renoveringsverktøy hvor du kan navigere deg rundt i huset og få mer informasjon om den konstruksjonen du ønsker å utbedre. Prøv ROCKWOOL renoveringsverktøy

Rockwool

Visualiser renoveringsprosjektet ditt

Guide deg selv rundt i huset og velg det rommet eller den konstruksjonen som skal renoveres. Her finner du Rockwools anbefalte produktvalg, gode råd samt enkle monteringsveiledninger.

Rockwool isolasjonsprodukter

Har du større byggeprosjekt på gang? Gausdal Landhandleri hjelper deg med gode råd til ditt byggeprosjekt.

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert