Hva er blåseisolering? 

Det er enkelt og greit at du sprøyter inn isolasjonen i veggen i stedet for at du kapper til og setter inn isoleringsplatene. Å blåse inn isolasjon er kjapt utført og mye mer effektivt!    

Hvorfor bør jeg etterisolere med blåseisolering? 

I eldre hus er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt og varmen forsvinner raskt ut av huset. Dårlig isolerte vegger og dårlig isolerte tak fører til at huset blir trekkfullt og kaldt.

Erfaring tilsier at i løpet av 3 til 5 år så har du spart inn investeringen med å etterisolere.

Hvorfor brukes Glava Isolasjon?

Blåseull har den samme gode kvaliteten som råvaren i GLAVAs glassull på rull og plate. Innbåser gjør jobben med å bearbeide og installere isolasjonen. 

Hva skjer ved etterisolering med blåseisolering?

Alle hulrommene i konstruksjonen blir funnet og fylt med moderne utstyr for å få fylt disse med isolasjon. Granli Isolering sørger for et godt resultat. De benytter moderne teknikk og fagfolk i sitt arbeid og sikrer en håndverksmessig forsvarlig utførelse av arbeidet.

  • Varighet 1-2 dager

  • Det bores ca. 35 mm store hull i ytterpanelet

  • Konstruksjonen blir undersøkt slik at alle hulrom blir lokalisert

  • Det blåses inn GLAVA® blåsull i hulrommene

  • Borehullene i ytterpanelen tettes med trespuns, som evt. sparkles før det overmales/flekkmales

Resultat: Lavere fyringsutgifter og bedre bokomfort.

Hva kan komme i tillegg?

  • Transport og tilrigg til kr 3250,-

  • Bygge ut taket innvendig slik at det blir plass til isolasjonen til kr xxxx,-

Dette må vi vite: 

  • Hvor mange kvadratmeter gjelder det? 

Få et uforpliktende tilbud

Vi finner vår beste håndverker som passer til ditt prosjekt. Håndverker kontakter deg og dere avtaler tid for befaring. Du får pris på hele prosjektet inkludert byggevarer fra oss.

Navn

Adresse

Postnummer

Telefon

E-post

Kort beskrivelse av jobben du ønsker utført