Etterisolering av kaldloft 

Har du hus fra 60-tallet eller nyere? Isoler loftet! På begynnelsen av 1960-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 1960 - 1980-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene.

Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Granli Isolering utfører etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi deg større energibesparelser. GLAVA blåses inn over og i mellom bjelkene.

Den innblåste isolasjon legger seg som et heldekkende sømløst teppe over hele kald loftet. Isolasjonen ligger perfekt rundt alle konstruksjoner og etterlater ingen glipper. Jobben gjøres på noen få timer og gjøres via loftsluken.

Når du skal etterisolere taket eller loftet er lufting viktig!

Loftet skal ha lufting langs ytterveggene (raftet) eller i gavlveggene. Luftespalten skal aldri være mindre enn 50 mm og lages på følgende måte: En vindsperre på rull festes på innsiden av sperrene/takstolene. For å hindre at kald luft trenger ned i isolasjonen føres denne 20 cm over isolasjonen.

Trenger du luftespalte? Skriv dette i forespørselen nederst!

Hvorfor bør jeg etterisolere kaldloft?

  • Etterisolering av loft er både enkelt og lønnsomt å gjøre

  • Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak

  • For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen

  • Etterisolering av loft er en veldig god investering for boligen. 

Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 35 cm. Dette er på nivå med byggeforeskriftene for nye boliger. I følge Enova vil etterisolering av tak gi ca 2.300,- besparelser pr år for 100 kvadratmeter tak. Iløpet av 6 til 7 år har du tjent inn igjen inviteringen OG du får en bedre bokomfort alle disse årene!

Hvorfor brukes Glava Isolasjon?

Blåseull har den samme gode kvaliteten som råvaren i GLAVAs glassull på rull og plate. Innbåser gjør jobben med å bearbeide og installere isolasjonen. 

Dette må vi vite: 

  • Lurer du på om ditt loft er egnet for innblåsning så legg dette inn i forespørselen under!

  • Hvor mange kvadratmeter tak gjelder det?

  • Byggeår på boligen

  • Adresse