Etterisolering av kaldloft 

Har du hus fra 60-tallet eller nyere? Isoler loftet! På begynnelsen av 1960-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 1960 - 1980-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene.

Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Utfører man På loftet er det enkelt å etterisole og det vil gi deg større energibesparelser. Isolasjon blåses inn over og i mellom bjelkene.

Den innblåste isolasjon legger seg som et heldekkende sømløst teppe over hele kald loftet. Isolasjonen ligger perfekt rundt alle konstruksjoner og etterlater ingen glipper. Jobben gjøres på noen få timer og gjøres via loftsluken.

Når du skal etterisolere taket eller loftet er lufting viktig!

Loftet skal ha lufting langs ytterveggene (raftet) eller i gavlveggene. Luftespalten skal aldri være mindre enn 50 mm og lages på følgende måte: En vindsperre på rull festes på innsiden av sperrene/takstolene. For å hindre at kald luft trenger ned i isolasjonen føres denne 20 cm over isolasjonen.

Du må også se på om du trenger luftespalte.

Hvorfor bør jeg etterisolere kaldloft?

  • Etterisolering av loft er både enkelt og lønnsomt å gjøre

  • Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak

  • For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen

  • Etterisolering av loft er en veldig god investering for boligen. 

Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 35 cm. Dette er på nivå med byggeforeskriftene for nye boliger. I følge Enova vil etterisolering av tak gi ca 2.300,- besparelser pr år for 100 kvadratmeter tak. I løpet av 6 til 7 år har du tjent inn igjen invisteringen OG du får en bedre bokomfort alle disse årene!  

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert