Designmanual

Vårt grafiske uttrykk. Slik skal det gjøres.

Det er viktig at all kommunikasjon gjenspeiler verdiene til Gausdal Landhandleri, og at den er lik på alle plattformer. Retningslinjene skal sikre at vår visuelle identitet fremstår ensartet og i tråd med de tanker og ideer som ligger til grunn for profilen.

NB! All bruk av grafiske element skal være godkjent av markedsavdelingen i Gausdal Landhandleri.


VÅRE VERDIER

Våre verdier har oppstått fra historien vår. Vi er en moderne byggvarebedrift med føttene godt plantet i gammel norsk tradisjon. Fra det lokale har vi vokst til den nasjonale kjeden vi er idag, grunnet at vi alltid har stolt på det vi er best på, nemlig Fagkunnskap, Pålitelighet og Service. Det er dette som former hvem vi er og hvordan vi handler. Gjennom å etterleve og kommunisere verdiene våre, bygger vi sterke relasjoner både internt og overfor våre kunder.

Her er historien vår i korthet:

Brødrene Seielstad etablerte butikken ved Segalstad-brua i 1938. Brødrene var kremmere og butikkfolk av edleste sort, og butikken ved “brua” ble raskt kjent som en trivelig møteplass for den gode samtale og en god handel. Ikke sjelden var det nye produkter å finne på hyllene, og alltid var det gode råd å få – brødrene forsto verdien av å lytte til kunden. Landhandleriet har siden da utviklet seg til et moderne byggevarehus, men filosofien fra 1938 står uforandret...

...høy fagkunnskap, gode råd og god service.


EMBLEM

Våre verdier blir visuelt fremstilt gjennom et eget emblem og brukes i all grafisk kommunikasjon.

I 2023 feirer Gausdal Landhandleri 85-års jubileum. I den forbindelse er det utarbeidet et GL 85 emblem + verdier (bilde til høyre) som skal brukes i all grafisk kommunikasjon gjennom jubileumsåret.


Logoen til Gausdal Landhandleri skal være hvit og plasseres på rød bakgrunn. På flater uten rød bakgrunn plasseres logoen i en rød ramme.

Gausdal Landhandleri

Bruk av logo - Beskyttelsesområder/grid

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Linjene rundt logoen viser minimum med luft og beskyttelse rundt logoen. Dette definerer også størrelsen på den røde rammen når den brukes.

Avstanden er relatert til navntrekkets bredde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonal med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Gausdal Landhandleri

Logoen til Gausdal Landhandleri Proff (GausProff) skal være hvit og plasseres på rød bakgrunn. På flater uten rød bakgrunn plasseres logoen i en rød ramme.

Last ned:

Logo:

Merke:


FARGER

Rød

Rød er Gausdal Landhandleris primærfarge og hovedfargen i logoen. Det er viktig at fargekoden benyttes riktig.

  • PMS 485C

  • CMYK 0, 100, 100, 0

  • RGB 226, 6, 19

Hvit

Hvit er også en viktig farge i profilen. Den fungerer som en kontrast og representerer det friske og moderne i Gausdal Landhandleris uttrykk.


TYPOGRAFI

Profilfonter

  • Playfair Display Black brukes til overskrifter

  • Old Standard TT Bold brukes til priser/tall

  • Myriad Pro Bold / Bold Italic brukes til produkter, ingresser etc.

  • Myriad Pro Regular / Italic brukes til brødtekst, bildetekst etc.

Vi ønsker å fremstå tydelig i all kommunikasjon, det skal derfor etterstrebes å utvikle korte og presise overskrifter i alle publikasjoner. Ved å utheve ett eller flere ord oppnår vi fokus på ønsket tema.

For å skape et ryddig uttrykk brukes et begrenset antall størrelser.

  • Brødtekst, bildetekst etc - Myriad Regular, Italic, Bold og Bold Italic kan brukes

  • Ingress, produktnavn etc - Myriad Bold og Bold Italic

  • Overskrifter, priser etc - Veneer Italic

Når man skriver tekst skal det benyttes store og små bokstaver. Produktnavn skrives i versaler, mens overskrifter, ingress, brødtekst etc. skrives i minuskler.


🔴 Playfair Display Black


🔴 Myriad Pro Bold


🔴 Myriad Pro Regular


🔴 Old Standard TT Bold

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert