Alle våre varehus er i full drift, noen har endret åpningstider fra 19.mars. Her finner du våre nye åpningstider. Vi opprettholder en så tilnærmet normal drift som mulig.  Det er viktig for våre kunder, våre leverandører og våre ansatte. 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å følge med på våre nettsider www.gaus.no og sosiale medier for oppdateringer.

Med bakgrunn i informasjon fra nasjonale og lokale myndigheter har vi besluttet å innføre følgende tiltak:

  • Våre ansatte vil unngå håndhilse/fysisk kontakt.

  • Alle møter med kunder, leverandører og andre forbindelser gjennomføres som telefon/video møter hvis dette er praktisk mulig. Fysiske møter avlyses eller utsettes inntil videre hvis mulig.

Tiltakene innføres for å forebygge smitte/redusere risiko for at våre ansatte og kunder skal bli syke eller bli holdt i karantene.   Samtidig beklager vi den ulempe og ekstra belastning disse tiltakene medfører for våre forbindelser.

Mvh
Gausdal Landhandleri
Audun Løhre
Daglig leder

Oppdatert 18.03.20

Et bærekraftig landhandleri

Vi har har en ambisjon om å være bransjeledende innen miljøriktige løsninger løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om bærekraft og miljø

Vi leverer hjem til deg - privat eller på byggeplass!

Vårt unike transportsystem med 40 lastebiler har ruter over hele Østlandet!

Les mer om frakt - sjekk pris og leveringstid

Gausbygg Outlet

Gjennom etableringen av Gausbygg Outlet ønsker vi å bidra til å skape et bedre miljø og redusere mengden byggevare som havner på avfallsplassen.

Les mer >


Hold deg oppdatert