Alle våre varehus er i full drift, noen har endret åpningstider fra 19.mars. Her finner du våre nye åpningstider. Vi opprettholder en så tilnærmet normal drift som mulig.  Det er viktig for våre kunder, våre leverandører og våre ansatte. 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å følge med på våre nettsider www.gaus.no og sosiale medier for oppdateringer.

Med bakgrunn i informasjon fra nasjonale og lokale myndigheter har vi besluttet å innføre følgende tiltak:

  • Våre ansatte vil unngå håndhilse/fysisk kontakt.

  • Alle møter med kunder, leverandører og andre forbindelser gjennomføres som telefon/video møter hvis dette er praktisk mulig. Fysiske møter avlyses eller utsettes inntil videre hvis mulig.

Tiltakene innføres for å forebygge smitte/redusere risiko for at våre ansatte og kunder skal bli syke eller bli holdt i karantene.   Samtidig beklager vi den ulempe og ekstra belastning disse tiltakene medfører for våre forbindelser.

Mvh
Gausdal Landhandleri
Audun Løhre
Daglig leder

Oppdatert 18.03.20