Status varetilgang pr. 30.11 og prisendring 01.03.2022.

22. februar 2022

Vi følger markedssituasjonen tett. Her finner du en kort oppsummering av situasjonen for et utvalg varegrupper, og prisendringer.

Alle våre varehus og proffsenteret er åpne, og vi er tilgjengelig for dere i forhold til spørsmål og oppfølging.

Konkret vare og leverandørsituasjon

Plateproduker

Spon: Fremdeles lange ledetider. Husk å bestille i god tid.

Trefiberplater fra Hunton: Produsent opplever stor ordreinngang som medfører lange ledetider. Bestill i god tid.

Gips: Lang leveringstid på GU pga. vanskelig å få tak i kartong.

Tynnplateprofiler stål. Lange ledetider pga. råvaretilgang.

Situasjonen kan endre seg løpende. Våre selger vil følge opp og holde dere informert så godt det lar seg gjøre og etterstrebe å finne gode løsninger.

Prisendringer

Gjelder fraVaregruppeEndring
01.03.2022Velux takvinduerØker ca 9 %

Endringene gjelder våre hovedleverandører. Det vil også kunne forekomme prisjusteringer på øvrige produktområder, samt generelle justeringer på enkeltprodukter og korrigering av feil priser.

Mindre justeringer i rabattsystemet kan også forekomme. Ved levering av varer, er det pris på leveringsdagen som gjelder.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med din lokale Proff-selger.