Vardal BIOPOR®

- Isolasjonsplater med lavere klimafotavtrykk

Fremtidens standard for EPS-isolasjon?

Vartdal BIOPOR® - Isolasjonsplater av biomassebasert råstoff

I Norge har vi gjennom gradvise endringer i teknisk forskrift økt kravene til energieffektiviteten til nybygg. Effektiv isolering med blant annet EPS har ført til at nye bygg i dag har et lavt energibehov i bruk, men halvparten av klimabelastningen fra et bygg kommer nå fra byggematerialene. Ved å se på alternative råvarekilder kan vi redusere klimabelastningen til disse materialene.

Vartdal Plastindustri

Isolasjonsprodukter av EPS bidrar til å holde energiforbruket i bygg lavest mulig med sine gode isolerende egenskaper i form av 98% luft. EPS er det perfekte valg for bruk i grunn, vegger og tak, hvor det gir konstant isolasjon og redusert energiforbruk i hele byggets levetid.

Om man ønsker å redusere den initielle klimabelastningen til materialene i et prosjekt må man se på alternative råvarekilder. Dette har vi i Vartdal Plast tatt på alvor i produktserien VARTDAL LOOP®, der vi bare benytter EPS-råstoff som er fremstilt av resirkulerte- eller fornybare råvarekilder. Ved å bytte ut de tradisjonelle, gode EPS-produktene, som er fremstilt av fossilt råstoff, med produkter i VARTDAL LOOP®-serien, vil man i oppføringen av nye bygg spare miljøet enda mer.

Vartdal BIOPOR® hvit og grå

- Vi er stolte av å introdusere isolasjonsplater i både hvit og grå EPS som er fremstilt av 100 % biomassebasert råstoff, sier salgs- og utviklingsdirektør i Vartdal Jarl Sandnes.

Råstoffet som brukes er fremstilt av biogass, som er en fornybar ressurs som stammer fra blant annet landbruks- og matavfall. Dette fører til at produktene får et vesentlig lavere klimaavtrykk i produksjonsfasen, noe som kommer bygget til gode i hele levetiden.

Vartdal Plastindustri

Isolasjonsplatene har de samme termiske og mekaniske egenskapene som isolasjonsplater av tradisjonelt EPS-råstoff, og degraderes heller ikke over tid, på lik linje med tradisjonell EPS.

Massebalanseprinsippet

I 2021 slapp vi de første produktene i VARTDAL LOOP-serien. Produktene så langt følger massebalanseprinsippet, noe som gjør at overgangen fra fossile til resirkulerte og fornybare materialer kan gjøres raskere. For produktet VARTDAL BIOPOR® HVIT og GRÅ erstatter råvareprodusenten fossil råvare med biomassebasert råvare helt i starten av råvareproduksjonen. De har fullt regnskap på hvor mye biomassebasert råvare som brukes og hvor mye som fordeles til de ulike råstoffproduktene. Dette kalles massebalanseprinsippet.

Her ligger det til grunn en sertifisering med årlig revisjon som sikrer at massebalansen går opp. Når vi så benytter biomassebasert råstoff i VARTDAL BIOPOR®, følger vi det samme prinsippet og har tilsvarende sertifisering gjennom REDcert2. På denne måten kan våre kunder være trygge på at de faktisk bidrar til et bedre miljø ved å kjøpe VARTDAL BIOPOR® og andre produkter i VARTDAL LOOP®-serien.

Dokumentert miljøeffekt

Om vi skal få til det grønne skiftet sammen, er det viktig å dokumentere at klimaregnskapet til produktene faktisk stemmer. Derfor har vi gjort et grundig forarbeid og fått tredjepartsverifisering av EPD (Environmental Product Declaration) for VARTDAL BIOPOR® HVIT og GRÅ.

- Når våre kunder i sin tur velger disse produktene, drives utviklingen fremover mot mer råstoffer av fornybare kilder, sier Jarl Sandnes, og fortsetter.

– Sammenligner vi VARTDAL BIOPOR® med tilsvarende produkter av fossilt råstoff er effekten iøynefallende, og vi blir overrasket om ikke dette vil få en del arkitekter og entreprenører til å tenke seg om to ganger når de skal velge isolasjonsprodukter for sitt neste prosjekt, smiler Sandnes lurt.

Vartdal BIOPOR®

Klimabelastning - Vartdal BIOPOR® sammenlignet med standard EPS

Vartdal Plast

Hva betyr dette for deg?

Alle vet at god isolasjon er avgjørende for at husene skal holde seg varme og redusere utslipp av klimagasser, men nå kan du faktisk velge et enda mer miljøvennlig produkt for dine prosjekter.

Iblant er man på leting etter noe som kan redusere den siste mengden med CO2 som skal til for å komme i mål med miljøkravene til et prosjekt.

Med VARTDAL BIOPOR® har du funnet løsningen. Med en så stor reduksjon i klimaavtrykket i produksjonsfasen, vil selv 30% andel kunne gi et avgjørende bidrag.

Om du vil ha 100% eller 10% av EPS-isolasjonen med lavere klimaavtrykk (A1-A3) er helt opp til deg. Vi er klare til å levere!