Personvernerklæring til Gausdal Landhandleri

1. Hvordan dine interesser er ivaretatt

Nedenfor ser du hvordan vi i Gausdal Landhandleri behandler personopplysninger og hvordan dine interesser blir ivaretatt.

Dette skjer innenfor rammen av Norsk lovgivning, og GDPR-forskriften.

Gjennom dette kan du være trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker måte.

2. Formål og hjemmel

Innsamling og behandling av dine personopplysninger skjer ut fra et definert formål og vår adgang, eller hjemmel, for dette følger enten direkte av at du har gitt ditt samtykke (for eksempel direkte markedsføring), eller indirekte fordi vi skal behandle din forespørsel (for eksempel sende deg et tilbud).

For kunder

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger for å kunne gi deg best mulig service, helt fra du ber om et tilbud og frem til varen er levert og betalt.

Når du ber om et tilbud, evt kjøper en vare av oss, så er dette samtidig vårt grunnlag, eller hjemmel, for å kunne behandle dine personopplysninger.

Personopplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål. Andre typer henvendelser fra oss, for eksempel markedsføring, kundeklubb osv, skal kun skje dersom du har godkjent dette.

For leverandører

Vi samler inn og behandler personopplysninger (kontaktinformasjon) om leverandørers medarbeidere slik at det løpende samarbeidet blir så effektivt som mulig.

I noen tilfeller kommer slik informasjon direkte fra den ansatte hos leverandøren (den registrerte) og i andre tilfeller fra leverandøren. I sistnevnte tilfelle forutsetter vi at dette er en praksis som er avtalt mellom leverandøren og dennes medarbeidere. Dette hjemler vår praksis.

Personopplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål eller andre typer henvendelser fra oss enn det som følger av det løpende forholdet mellom leverandør og Gausdal Landhandleri som kunde. 

3. Type personopplysninger

Personopplysningene kan grovt deles inn i følgende grupper:

 • Ordinær kontaktinformasjon om den registrerte som for eksempel navn, adresse, tlf, mail, kontonr osv

 • Ordinære transaksjoner som følger av kunde-, leverandør eller ansettelsesforholdet, som for eksempel bestilling, faktura, reklamasjon, utbetaling av lønn osv

 • Vurdering av kredittverdighet

 • Avvik, eller særskilte forhold som for eksempel garanti, reklamasjon, purring, innkasso oa.

Vi lagrer og behandler kun de personopplysninger som er nødvendig ut fra formålet.

4. Forebygge

Ut over hva som er innebygget av sikkerhet i våre it-løsninger nevner vi:

 • Våre arbeidsavtaler inneholder punkter for å sikre at våre ansatte behandler dine personopplysninger på forsvarlig vis, herunder oppfordring til å melde avvik dersom dette skulle inntreffe.

 • Internkontrollsystem er etablert for å sikre periodisk vurdering av hvordan personverninteresser ivaretas i Gausdal Landhandleri. 

5. Om deling av personopplysninger

Dine personopplysninger deles kun med betrodde samarbeidspartnere eller databehandlere. Med databehandlere inngås egne databehandleravtaler som sikrer at også deres behandling av personopplysninger skjer på en sikker måte.

Eksempler på slike samarbeidspartnere er:

 • Leverandører av de produkter vi selger

 • Eksterne transportører

 • Selskaper som foretar kredittvurdering, innkreving eller betalingsformidling

 • Håndverkere i de tilfeller du benytter noen av våre tjenestekonsepter som «Få det gjort» og «Ferdig montert.

 • Offentlige virksomheter som har berettiget krav til innsyn eller utlevering av personopplysninger.

6. Lagringstid

Personopplysninger lagres inntil den registrerte ber om at disse fjernes fra våre systemer. 

7. Hvordan kan du ivareta dine interesser?

 • Få innsyn i dine personopplysninger.

 • Korrigere dine personopplysninger.

 • Slette dine personopplysninger. Her kan annet lovverk begrense muligheten for sletting, og i enkelte tilfeller kan anonymisering (pseudonymisering) bli valgt fremfor fysisk sletting.

 • Begrense, eller trekke tilbake, samtykket du tidligere har gitt oss til å behandle dine personopplysninger.

 • Få utlevert dine personopplysninger.

Send oss en e-post på post@gaus.no hvis du ønsker opplysninger om noen av de overstående punktene.

  Vi gjør oppmerksom på at sletteplikt/anonymisering ikke kan gjennomføres dersom videre behandling er nødvendig for at vi som behandlingsansvarlig for dine perosnopplysninger skal oppfylle en rettslig forpliktelse som går foran reglene iht. GDPR. I slike tilfeller vil du få informasjon om når det evt. lar seg gjøre å oppfylle sletting/anonymisering av personopplysninger tilknyttet ditt kundeforhold.

Din henvendelse vil bli behandlet ila en måned, evt en måneds utsettelse, men da skal vi ila den første måneden varsle deg om forsinkelsen, og årsak til denne.

Du har anledning til å klage til Datatilsynet på vår håndtering av personopplysninger.

8. Behandlingsansvarlig

Daglig leder Audun Løhre er behandlingsansvarlig, tlf. 61220000, mail post@gaus.no.

9. Automatiserte avgjørelser, herunder profilering

Dette kan for eksempel være utsendelse av ny informasjon om varer du allerede har kjøpt hos oss, aktuelle tilleggsprodukter eller generell markedsføring. Det vil kun skje dersom du har gitt oss tillatelse til dette.

10. Vår bruk av informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler (cookies) er data i form av tekst eller binær data som den som søker på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Disse lagres lokalt på brukerens harddisk eller platelager. Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vevtjenere på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering. Bruk av informasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndtere for eksempel brukerpreferanser og elektronisk handlekurv. Bruken av informasjonskapsler er vanlig. 

I Gausdal Landhandleri og på gaus.no bruker vi cookies for å gi kundene våre en bedre brukeropplevelse. Cookies er knyttet til din IP adresse, og den er ikke knyttet til andre personlige opplysninger hos oss. Du kan velge bort cookies i nettleseren din om du ikke ønsker at Gausdal Landhandleri skal se hvordan du bruker nettsidene våre. Du kan lese mer om vår bruk av aktuelle informasjonskapsler på:

I Gausdal Landhandleri bruker vi også cookies utstedt av tredjepartleverandører. Dette gjør vi for å gi deg som kunde mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler enn på gaus.no. Dataene som da kommer opp, vil kunne være basert på innhold og sider du har besøkt på gaus.no.  I Gausdal Landhandleri bruker vi Google Analytics og Facebook som verktøy for å innhente statistikk om hvordan våre sider blir brukt. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre brukeropplevelsen, og cookies brukes for å identifisere hvordan brukerne navigerer på tvers av flater og gjennom gaus.no og på gausproff.no. Informasjonskapslene er anonymisert før de når våre tredjeparter. Du kan lese mer om Google og Facebooks håndtering av personopplysninger i deres respektive personvernregler.

11. Videoopptak

I enkelte av våre varehus har vi kameraovervåking. Dette gjøres av sikkerhetshensyn. Alle opptak slettes senest 7 dager etter at opptaket er gjort. Om det er mistanke om straffbare handlinger, og vi trenger å beholde opptakene lenger enn 7 dager, vil vi kunne oppbevare alle opptak inntil 30 dager. Opptakene vil da kunne bli levert til politiet i forbindelse med etterforskning.