Pass på lungene

– det minste støvkorn kan utgjøre den største fare

Beskytt det som er viktig - lungene

Lungene er like sårbare som alle andre deler av kroppen – men det krever litt ekstra å beskytte dem. De farligste støvpartiklene kan generes fra tilsynelatende harmløse materialer eller prosesser, og kan være vanskelig å styre fordi de er så veldig små.

Medarbeiderne på byggeplasser er spesielt utsatte

Det er et press med korte dead-lines på byggeplassene. Støv fra murverk, betong, sement, mørtel og tre flyr i luften og kan gi alt fra hudallergier og pusteproblemer til alvorlige sykdommer som lungekreft og kols. Opprydding og rengjøring er dog ikke alltid blant yndlingsoppgavene, men det er essensielt å få støvet og de farlige partiklene ut av luften medarbeiderne beveger seg rundt i, så raskt og effektivt som mulig. Det er ikke bare et lovmessig krav, det er sunn fornuft og i alles interesse å sikre medarbeidernes helse nå og i fremtiden.

Nilfisk

Med den riktige støvsugeren og filtreringssystemet i orden, kan du sikre helsen til operatørene og andre brukere i fremtiden. Nilfisk støvsugere kommer med overlegen beskyttelse og er laget for at dine medarbeidere skal kunne trekke pusten litt lettere.

4 ting du bør vite om farlig støv

 1. Ifølge Europakommisjonen har ordet «støv» ingen presis vitenskapelig betydning, men er normalt definert som et solid materiale som er brutt ned i fine partikler eller pulver. Størrelsen på disse partiklene er like viktig som deres kjemiske oppbygging. Generelt sett er de farligste støvtypene dem som består av veldig små partikler og er usynlig for det menneskelige øyet, for eksempel fint pulver.

 2. Støv er delt opp i tre klasser i henhold til potensiell risiko forbundet med eksponering: L (lav risiko), M (middels risiko), og H (høy risiko).

  Nilfisk
  • L-klasse støv ansees for harmløst i mindre mengder og inkluderer normalt støv, som smuss og rester i vanlige husholdninger.

  • M-klasse støv er farlig, men ikke kreftfremkallende og inkluderer støv fra enkelte former for Støv fra nåletrær, fugemasse, fyllmaterialer, lakk / ferniss, gips, sement, betong, fliselim og maling (dvs. lateks / oljebasert) og støv fra materialer som inneholder kvarts, f.eks. sand eller grus.

  • H-klasse støv kan være kreftfremkallende og inkluderer støv fra respirabel kvarts, harde tretyper (løvtrær) muggsporer, asbest, blystøv, bitumen og mineralfiber (f.eks. glassull /glassfiber).

 3. Støv kan endre karakter når det bearbeides. Hvis du arbeider med noen utvalgte M-klasse materialer kan du produsere krystallinske silikater (kvarts), H-klasse støv, i prosessen. For eksempel når flint, sandstein, granitt eller betong blir behandlet under prosesser som sliping, saging, skjæring, hogging, fresing, sandblåsing eller boring. På grunn av denne risikoen, anbefales sikkerhetstiltak på det kraftigste, inkludert bruk av en godkjent H-klasse støvsuger.

 4. Det er flere måter å kontrollere eksponering for farlig støv og alle er viktige:

  • Ha på passende åndedrettsmaske

  • Bruk en H-klasse industristøvsuger

  • Bruk verktøy som er koblet til individuelle støvsugere eller sentralstøvsugere

  • Sett av tid til jevnlig rengjøring

  • Begrens støveksponering med praktiske tiltak

Anbefalt produkt

Nilfisk