Historien om Gausdal Landhandleri

Torleif og Asbjørn Seielstad var kremmere av edleste sort. De to brødrene startet opp Gausdal Landhandleri i 1938. Butikken minnet den gang mer om en krambu, med litt av hvert som lokalbefolkningen hadde behov for. Den store åpningsdagen ga en omsetning på 170 kroner.

Gausdal Landhandleri 1938

Møteplassen i bygda

I tillegg til å drive butikk på en forretningsmessig god måte, ble butikken ved "Brua" (Segalstad Bru) en møteplass for folk i bygda. Torleif og Asbjørn tok seg god tid til den enkelte og skapte gode tillitsforhold mellom kundene og "Segalstadkaran", som de ble kalt på folkemunne.

Vanskelig under krigen

Tiden etter oppstarten var en vanskelig tid. Krigen kom og med den fulgte voldsomme trefninger ved Segalstad bru. Ene hovedbygningen på Gausdal Landhandleri ble truffet og brant ned. Mens butikken bygges opp igjen driver Torleif og Asbjørn handel i kjelleren.

Krigen og etterkrigstiden

Den 5 år lange krigstiden ble en prøvelse for folket, så også for Torleif og Asbjørn, da det var lite varer å få tak i. Når freden endelig kom, med gjenreisning og nytt pågangsmot, vokste også etterspørselen etter varer i bygda. Byggevarer ble da en viktig del av sortimentet.

Kundene har alltid vært premissgivere for vareutvalg og satsningsfelt for Segalstadkaran. Bedriften har endret seg med kundene og ulike typer tilbud har holdt hus i hovedbygningen ved Segalstad Bru. Her nevnes manufaktur, bank, kommuneadministrasjon, dagligvarer, jernvarer, hvitevarer, brunevarer, kafe og juleutsalg.

Landbruket står sterkt i Gausdal og kraftfor, såvare, gjødsel og produkter spesielt etterspurt av gårdbrukere har alltid vært en del av sortimentet. Torleif og Asbjørn drev forretningen på en lønnsom og god måte. Fra år til år avslører omsetningskurven en stadig vekst.

Daglige ledere de siste årene

Bedriften ble ledet av Torbjørn Seielstad ( Torleifs sønn) fra 1972 til mars 2010. Torbjørn gikk "i lære" hos Segalstadkaran siden han var smågutt. Kremmerånden gikk i arv og han ledet bedriften mot stadig nye høyder. Både ved hjelp av forretningsideologier han må ha lært og sett før seg hos sin onkel og far, men også en egen evne til å følge med i tiden og i å forstå kundenes behov. I mars 2010 overtok Audun Løhre som daglig leder av virksomheten.

Dagens Gausdal Landhandleri har byggevarehus over hele Østlandet.