Webinar: Sikker bruk av diisocyanater

Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle virksomheter som bruker produkter med diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere gjennomgått og fullført opplæring for sikker bruk. I samarbeid med ESSVE tilbyr vi gratis webinar til profesjonelle som bruker produkter med diisocyanater i sin arbeidshverdag.

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid.

Målet er å redusere helserisikoen som er forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

Privatpersoner er ikke berørt av den nye loven.

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. REACH er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i REACH-forskriften.

Gratis kurs

Myndighetene krever at du må bestå en prøve for å få godkjent kurs i sikker bruk avdiisocyanater. I samarbeid med ESSVE tilbyr vi gratis webinar til profesjonelle som bruker produkter med diisocyanater i sin arbeidshverdag. Du vil få tilsendt et kursbevis etter at ESSVE har registert at du har bestått prøven.

Kurset holdes på norsk og varer i ca 1,5 time. Link til prøven blir sendt ut på slutten av webinaret.

Kursdatoer:

  • Webinar onsdag 8. november 2023 kl. 14.30

    • Siste frist for påmelding: tirsdag 7. november kl.13.00

  • Webinar onsdag 15. november kl. 14.30

    • Siste frist for påmelding: tirsdag 14. november kl.13.00

Følg med på essve.no for flere kursdatoer.