Stillaskurs

Modul 3

Opptil 9 meter - Teori og praksis

Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Den storste endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontorer. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Stillasmontorer som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Kursinnhold

 • Montering og bruk av stillas med høyde opp til 9 meter.

 • 15 timer teori / 15 timer praksis*

 • Inkluderer lunsj og kaffe kl. 11:30-12:00

*Praksisdelen av kurset er ikke inkludert men kan avholdes på forespørsel. Gi beskjed ved påmelding.

Om kurset

Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering/ demontering, lover og forskrifter, beregning, osv. Kurset består av 2 dagers teoretisk undervisning i stillasbygging. Kurset tilfredsstiller alle krav fra endret regelverk 01.01.2016.

Praksisdelen kan gjennomføres bedriftsinternt. Forskriften beskriver ansvarlig instruktør til à vare en «kompetent person». Stige Senteret vurderer dette til at instruktør må ha samme eller bedre kompetanse enn aktuell kursmodul. Hvis din bedrift ikke har mulighet til a holde den 15 timers påkrevde praksisen internt, kan vi sta for dette på forespørsel.

Kurset passer for

Bygg-og anleggsarbeidere, verneombud, byggeledere, tillitsvalgte eller annet personell som skal bruke eller kontrollere stillaser.

Innhold

 • Ansvar - ansvarsforhold

 • Lover og regler - Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS

 • Forskrifter - forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden

 • Stillasteori - oppbygning /begreper

 • Generelt ved montering av stillas

 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas

 • Bygging og demontering av flere typer stillas

 • Bruk av stillas

 • Kontroll av stillas

 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring

 • Kontroll av stillasmateriell

 • Dokumentasjon

Ønsker du kurs?

Ta kontakt med Anita Hatterud, tlf 40 10 23 31, anh@gaus.no