Fasadeløsning VentiGuard

Fasadesystemet Weber VentiGuard er basert på prinsippet om to-trinns tetting. Fasadesystemet er særdeles godt egnet i norsk klima, og kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate.

Fasadesystemet Weber VentiGuard kan benyttes til både nybygg og rehabilitering - For både tunge og lette veggkonstruksjoner.

Weber

Egenskaper og fordeler med Weber VentiGuard

  • Rask og kostnadseffektiv løsning for bruk i hele Norge

  • To-trinnstetting sikrer slagregntett fasade

  • Strukturert sluttpuss basert på silikonharpiks

  • Sparkling av skjøter hindrer kantreisning og reduserer synlige plateskjøter i slepelys

  • Slank og fleksibel konstruksjon

  • Slagfast og ubrennbar

  • Mulighet for buede fasader

  • Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk (nr. 20406)

Montering

Aquapanel platene anbefales montert på impregnerte trelekter på 21x95 mm eller 36x73 mm. Platetilpasning gjøres med egnet verktøy før montering. Unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Aquapanel platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring). Alle skjøter sparkles med weberpas FlexiGuard. Evt vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd.

Sparkling

Avstanden mellom platene og sparklingen forhindrer riss, kantreising og synlige plateskjøter i slepelys. I tillegg gir dette ne helthetlig stiv plate som forenkler pussarbeidet.

Pussystem 

Det benyttes weberpas FlexiGuard som pussystem. Pussen legges i ett sjikt, 4 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd Benytt lister tilpasset 4 mm pusstykkelse. webertherm 117 Armeringsnett bakes inn i pussen.

Weber Ventiguard Instruksjonsfilm 🎬

Sluttbehandling

Sluttpuss weber silco render, alternativt weber topdry render, påføres ca tre dager etter grunnpussen. Trekkes på for hånd eller sprøytes på. Planlegg arbeidet og unngå skjøter på store flater.

Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.