Asak FLYT

- Et nytt permeabelt system for overvannshåndtering

Naturbasert overvannshåndtering for urbane områder

Asak FLYT er et nytt permeabelt system designet av det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta. Med økende fokus på klimaendringer og deres konsekvenser, har behovet for nyskapende løsninger og produkter aldri vært viktigere. Asak FLYT er laget for å møte dagens og fremtidige overvannsutfordringer.

Asak

Systemet er utviklet for å muliggjøre en både kreativ og dynamisk tilnærming til designet av permeable overflater, og består av tre sekskantede heller som kan kombineres for å skape sømløse overganger. Asak FLYT er et innovativt system og verktøy for arkitekter til å skape bærekraftige og fleksible designløsninger.

Dette konseptet tar sikte på å takle dagens og fremtidige utfordringer knyttet til overvann. Med økende fokus på klimaendringer og deres konsekvenser, har behovet for nyskapende løsninger og produkter aldri vært viktigere. Mens grønne tak og regnbed har fått mye oppmerksomhet, er det likevel et presserende behov for robuste flater som kan brukes av både fotgjengere og kjøretøy. Det er her potensialet for drenerende overflater kommer til sin rett. Permeable dekker er en viktig del av den blågrønne verktøykassen for bærekraftig byplanlegging.

Asak

Asak FLYT består av tre heller som gir ulik permeabilitet avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonene av disse. Mellomrommet mellom hellene er det som gjør systemet funksjonelt, kombinert med det drenerende underlaget. Ved å legge graderinger i dekket får man også et visuelt spennende utrykk som samtidig ivaretar funksjonaliteten.

Med denne løsningen har Asak skapt et system som gir arkitekter og entreprenører mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann.

Asak

For mer informasjon, ta kontakt med vårt proffsenter