Hvor mye tåler egentlig fasaden, grunnmuren eller himlingen?

Er du usikker på valg av rett innfestning eller hvor mange festepunkter du trenger for at forankringen skal holde gjennom hele byggets levetid? Da kommer vi gjerne på byggeplassen og prøvetrekker.

Ved hjelp av prøvetrekking får vi svar på hvilken type av innfesting som skal benyttes og bruddlaster. Dette gir et godt grunnlag for beregning av antall festepunkter som kreves for en sikker montasje.

For å få tilstrekkelig med data, gjør vi minimum 10 uttrekksprøver. Etter utført prøvetrekking får du tilsendt en testprotokoll som viser hvilke veiledende verdier som må følges.

Vanligvis foretar vi prøvetrekking i lettbetong, Leca eller tegl som er materialer med varierende holdfasthet. Når det gjelder betong finnes det også store variasjoner. Det er f.eks. forskjeller på kvaliteten sett mot ulike tidsperioder og standarder som har utviklet seg opp gjennom årene. Dermed anbefaler vi også prøvetrekking i betong for å være på den sikre siden.

Kontakt din proffselger for sikker montasje!