Hjem fra jobb uten skader

Selv om du er påpasselig, kan uforutsatte hendelser forekomme. Diskutér risikoen for fallulykker ved arbeid i høyden med din arbeidsgiver. Dessverre er det ofte slik at tiltak blir innført etter en ulykke har inntruffet.

ØKT FOKUS I BRANSJEN

 • «Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anlegg» (SfS BA) er et samarbeid mellom aktører som har fokus på å minimere skader i bygg‐ og anleggsnæringen. Samarbeidet har som mål å sette fokus på å innføre styrkede sikkerhetstiltak i bransjen.
 • Myndighetenes skal utgi en årlig rapport som viser antall skader og yrkesrelatert sykdom i bygg‐ og anleggsnæringen.

OPPDATERT GJELDENDE STANDARD

Sikkerheten til brukerne er alltid i fokus for stigeprodusenten Wibe Ladders. Wibe Ladders har nå oppgradert sortimentet på anliggende stiger i henhold til den nyeste europeiske standarden EN 131.

PROF+ DET SIKRESTE VALGET

Anliggende stiger i PROF+-serien har forlengelsesben for enkel nivåutjevning og sikkerhetsben. Dette forenkler bruken på ujevne underlag og forhindrer stigen fra å velte til siden eller skli. Den sterke BOX-profilen gjør stigen stabil. Stigen finnes som enkeltstige, 2-delt og 3-delt skyvestige i lengder fra 3 til 10 m.

Wibe forlengelsesben for enkel nivåutjevning og sikkerhetsben

Wibe forlengelsesben for enkel nivåutjevning og sikkerhetsben

STIGEFOT SOM STANDARD TILBEHØR

I BASE og PROF- seriene er nå stigefot standard tilbehør for alle anliggende stiger med lengde over 3 meter. Anliggende stiger i PROF-serien har den samme BOX-profilen som PROF+, og er tilgjengelig som enkeltstige, 2-delt og 3-delt skyvestige i lengder fra 2 til 10 meter. Utformingen av toppfestene på PROF og PROF+ stigene gjør det enkelt å bruke stigen frittstående.

Wibe stigefot#1

NYE REGLER FOR ARBEID I HØYDEN

De vanligste ulykkene som inntreffer ved arbeid i anliggende stiger skyldes enten at stigen velter til siden eller at bunnen sklir ut. «Fall er den type hendelse som hyppigst resulterer i fraværsskader og alvorlige avvik. Fall fra større høyder er det vi først og fremst forbinder med de alvorligste konsekvensene. Mange av fallulykkene har imidlertid resultert i alvorlige skader også ved fall fra relativt lavt nivå fra de fire utstyrsgruppene gardintrapper, rullestillas, arbeidsbukker og stiger. «Ustabilt arbeidsutstyr» og «feil bruk» gjentar seg ofte i beskrivelsen av årsaksbildet»

Kilde: Veidekke sitt beslutningsnotat for nye krav til trappestiger, rullestillas, arbeidsbukker og stiger.

Wibe stiger#4

I henhold til Arbeidstilsynets produsentforskrift § 4-1 står det at stillaser, stiger og midlertidig utstyr for tilkomst og utførelse av arbeid på tak og fasader med tilhørende komponenter skal oppfylle de tekniske kravene i relevante NS-EN standarder eller ha tilsvarende sikkerhetsnivå.

Hva er endringene i EN-standarden?

EN 131-1

 • Bredere base for anliggende stiger over 3 meter.
 • Stiger med flere deler over 3 meter må enten ha stabilisator på begge komponentene, eller de må være utformet slik at de ikke kan tas fra hverandre.

EN 131-2 Krav, testing og merking. Det har kommet nye krav til testing av stigene.

 • Styrketest
 • Test av sklisikring
 • Vridningstest

Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal merkes med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsår.

EN 131-3 Brukerveiledning

Den som produserer eller omsetter arbeidsutstyr etter § 4-1 (Produsentforskriften), skal utarbeide montering- og brukerveiledning. Veiledningen skal være på norsk og gi informasjon om belastningsklasse, fundamentering, oppstilling, bruk, tilsyn, demontering, vedlikehold, reparasjon og kassasjonskriterier. Monterings- og brukerveiledningen skal følge med produktet ved omsetning.

Wibe stiger#6

Bruk av stige

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte.
 • Stigen skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
 • Når en stige skal brukes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

Kilde: Arbeidstilsynet

Glem bare ikke å se over at stigen er i god stand hver gang du skal bruke den, og at f.eks stigetrinn ikke er tilgriset av maling eller annet og at endeklossene er intakte. Sjekk også at stigen ikke har bulker eller andre svakheter som kan påvirke konstruksjonen.

Ikke vær redd for å minne hverandre på HMS-tiltakene. Vurder risikoen i hvert enkelt oppgave. Det er ofte når «jeg skal bare» at ulykker skjer.