Brannisolering med ROCKWOOL

Riktig isolering gir bedre brannsikkerhet

Hvert eneste år går alt for mange liv tapt og det oppstår materielle skader for milliarder av kroner som følge av brann i Norge. I 2018 omkom det 39 personer, og etter årets 9 første måneder har så langt 28 personer omkommet. De tre siste månedene av året har imidlertid, statistisk sett, flere dødsbranner pr. måned enn resten av året. De fleste omkommer i private boliger og hytter og over halvparten av alle boligbranner starter på kjøkkenet.

God brannsikring redder liv og verdier

I et moderne samfunn som vårt er det nærmest uunngåelig at det oppstår branner - nesten uansett hva vi gjør og hvilke forholdsregler vi tar. Men det vi absolutt kan gjøre noe med, er å velge materialer - og ikke minst isolasjonsmaterialer, som kan bidra til å hindre at en eventuell brann sprer seg. Dette kan gi verdifull tid til å redde både menneskeliv og store verdier. I tillegg gir det brann- og redningsmannskapene mulighet til å få kontroll på brannen, før byggets konstruksjoner mister bæreevnen og bryter sammen.

Både aktiv og passiv brannbeskyttelse er svært viktig

Byggeforskriftene stiller konkrete minimumskrav til både aktiv og passiv brannbeskyttelse i et bygg - enten det er en bolig eller et næringsbygg.

Aktive brannsikringstiltak kjennetegnes ved at de aktiveres ved en brann eller av mennesker (eks. brannalarmer, røykvarslere og slukkesystemer).

Den passive brannsikringen handler om å hindre eller forsinke en brann i å spre seg fra en branncelle (eks. et rom eller en boenhet) til en annen. I praksis innebærer den passive brannsikringen at man bygger på en måte slik at spredning og gjennomslipp av flammer, røyk og brannfarlige gasser hindres. Dette gjøres blant annet ved å ha brannsikker avstand mellom bygninger, bygge brannceller og brannvegger og bruke brannbegrensende materialer i vegger, gulv, tak og gjennomføringer.

Bygningsdelers brannmotstandsevne defineres ut i fra bygningsdelens planlagte funksjon. For en vegg kan det være om den er bærende eller ikke, om den skal være brannskillende eller ikke og hvilke laster veggen skal holde. En innvendig EI 30 eller 60 vegg skal motstå en brann i henholdsvis 30 eller 60 minutter uten at den får åpninger eller gjennomtrengning av varme gasser som kan medføre antenning av prøvestykkets ueksponerte side eller tilliggende materialer. Den skal også ha en begrenset temperaturstigning på ueksponert side, Det er imidlertid ikke noen krav til lastbærende styrke.

Skal du ha en EI 30 klassifisert vegg, så oppnås det i utgangspunktet ved å legge ett lag gips på hver side av konstruksjonen. For å få bedre lydreduksjon samt termisk kontroll mellom rommene så anbefales det imidlertid å isolere veggen med ROCKWOOL Flexi A-plate. Dette vil også bidra til å øke brannmotstand for veggen. En trevegg med 48 x73 mm stender isolert med 70 mm Flexi A-plate og ett lag standard gips på hver side vil dermed tilfredsstille EI 60 kravet. Om stenderdimensjon og isolasjonstykkelse økes til 98 mm vil veggen også tilfredsstille EI 60 med ett lag 12 mm sponplate på hver side. Byttes sponplatene ut med ett lag gips på hver side i stedet, vil denne veggen også holde REI 30 kravet, d.v.s. bærende og brannskillende vegg. For stålstendervegger vil EI 60 klassifsiering oppnås med 95/100 mm stålstendervegg isolert med 100 mm ROCKWOOL Stålstenderplate og ett lag standard gips på hver side. Med 95/100 mm topp- og bunnsvill og 70 mm vekslede stendere, isolert med 100 mm ROCKWOOL Brannplate 50 og ett ekstra lag standard gips på hver side vil veggen tilfredsstille EI 120 kravet.

Isolasjonen spiller en avgjørende rolle for sikkerheten i en bygning

Isolasjonsmaterialer reagerer merkbart forskjellig på høy temperatur eller brannpåvirkning – og forskjellen blir større jo varmere det blir. I en vegg for eksempel, er isolasjonen en avgjørende faktor for å hindre en brannspredning. Ett lag med vanlig gips vil i en standard brann kollapse etter ca. 20 minutter. Det vil da være isolasjonen som beskytter konstruksjonen mot videre brannspredning. I områder der det ikke er isolasjon eller isolasjonslaget er tynt og uriktig montert, vil flammer og røyk kunne spre seg raskere videre til for eksempel neste rom eller leilighet.

ROCKWOOL steinull tåler temperaturer over 1000 °C

ROCKWOOL isolasjon er laget av steinull og steinull brenner ikke. Omfattende dokumentasjon og tester viser at ROCKWOOL steinull er blant markedets mest brannsikre isolasjonsmaterialer med et smeltepunkt på over 1000 °C. ROCKWOOL bidrar derfor ikke til å øke brannbelastningen i en bolig og vil heller ikke avgi røyk eller brennende dråper. Dette gir ikke en sikkerhet mot at det kan begynne å brenne, men dersom uhellet er ute vil en konstruksjon med steinull motstå en brann vesentlig lenger enn en konstruksjon med andre typer isolasjonsmaterialer.

Brannkurve

Anerkjente steinullprodukter som ROCKWOOL FLEXI A-PLATE, REDAir FLEX og REDAir MULTI er derfor svært gode valg til isolering av både nybygg, og rehabiliteringsprosjekter - i private boliger, hytter og i næringsbygg. Produktenes gode brannmotstandsegenskaper vil kunne bidra til at ønsket brannklasse for en konstruksjon ofte vil kunne oppnås med en enklere, rimeligere og slankere løsning.

Unøyaktig isoleringsarbeid kan også skape brannfarlige bygg

Også unøyaktig arbeid i forbindelse med montering av isolasjonen, for eksempel pga feilkapping slik at isolasjonen ikke fyller helt ut og det oppstår glipper, medfører at konstruksjonens egenskaper forringes. Dette kan føre til at vegger som skal oppfylle visse bestemte brannkrav, faktisk ikke gjør det.

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE vil på grunn av sin unike fleksible langside, som tar opp ujevnheter mellom stenderne, bidra til en best mulig utfylling og beskyttelse mellom stenderne. Dette gjør den svært godt egnet når det gjelder brann- og termisk isolering av nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Hos oss i Gausdal Landhandleri får du selvfølgelig tak i ROCKWOOL!