Produkter

Sponsing

Gausdal Landhandleri har en klar strategi for sponsing og samarbeidsavtaler. Vi ønsker å være tilstede og synlige rundt våre varehus, og å bli oppfattet som en aktiv bidragsyter og støttespiller i nærmiljøet.

Gausdal Landhandleri vil sammen med gode samarbeidspartnere profilere oss på ulike arenaer, og i hovedsak ønsker vi langsiktighet i avtalene som inngås og ikke delta i sponsing av enkeltarrangement og utøvere.
Vi har i perioden 2016-2019 valgt å ha fokus på breddeidretter som har barn og unge i fokus.

Søknader om sponsormidler og støtte behandles fortløpende. Alle søkere vil bli underrettet etter behandling. 

Butikk