Søker etter kundekonto

Vi ser om mobilnummeret er registrert på en eksisterende kundekonto.