Ekstraordinære prisvarsler

30. november 2022

Ekstraordinært prisvarsel

Varslingsdato: 30. Januar 2023

Endringsdato: 01. Mars 2023

VaregruppePrisendring
Stålbjelker- 7%
Takvinduerca 6%

Varslingsdato: 01. Februar 2023

Endringsdato: 01. Februar 2023

VaregruppePrisendring
Listverk- 5-10%

Varslingsdato: 11. Januar 2023

Endringsdato: 15. Januar 2023

VaregruppePrisendring
Ubehandlet panel furu og gran- 8%
Behandlet panel furu og gran- 5%

Varslingsdato: 20. Desember 2022

Endringsdato: 01. Januar 2023

VaregruppePrisendring
Konstruksjonsfiner- 10%
Kryssfiner- 12-14%
Forskalingsfiner- 23-25%

Varslingsdato: 30. November 2022

Endringsdato: 01. Januar 2023

VaregruppePrisendring
Bygningsisolasjon9-11%
Teknisk isolasjon5-15%
Limtre- 4%
S-bjelken- 3%
Gipsplater5-12%
Tegltakstein20-30%